Cyrsiau Agored Enfawr Ar-lein

CAEA

Cyrsiau Agored Enfawr Arlein

Mae mynediad i'r Cyrsiau Agored Enfawr Ar-lein (CAEA) yma yn agored i bawb drwy lwyfan e-ddysgu'r Coleg, Y Porth. Mae'n bosib astudio'r unedau yn gyfan neu gall ddefnyddwyr ddewis astudio rhai testunau o'r cyrsiau yn unig. Maent yn cynnwys ystod eang o ddeunyddiau e.e. cyflwyniadau fideo, darlleniadau, tasgau rhyngweithiol yn ogystal â deunyddiau traddodiadol megis taflenni gwaith.

Adnoddau Gloywi Iaith

Datblygwyd yr adnoddau yma yn wreiddiol i gynorthwyo ymgeiswyr y Dystysgrif Sgiliau Iaith i baratoi ar gyfer eu hasesiadau. Ond, maent hefyd yn addas i unrhyw un sydd am wella ei sgiliau iaith Gymraeg.

Mae'r pecyn adnoddau wedi ei rhannu i nifer o unedau sy'n trafod pynciau megis:

 • Amserau'r Ferf
 • Yr Arddodiaid
 • Cywair Iaith
 • Treiglo
 • Sillafu
 • Gwallau Cyffredin 

Ymwybyddiaeth Iaith Gwaith Cymdeithasol

Mae’r modiwl yn anelu at greu’r amodau i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol fedru rhoi eu hun yn sgidiau’r defnyddiwr a theimlo a deall pam fod gwasanaeth yn Gymraeg yn ystyriaeth bwysig.

Mae’r modiwl yn cynnwys 5 uned sy’n hoelio sylw ar:

 • ddeall anghenion iaith
 • mynd dan groen y profiad dwyieithog
 • ystyried cyd-destun y Gymraeg – ei chyflwr cyfoes a pheth o’i hanes ac effaith hynny ar ddefnyddwyr gwasanaeth
 • dadansoddi’r berthynas rhwng iaith a grym, oblygiadau strategaeth 'Mwy na geiriau' a’r cynnig rhagweithiol
 • dod yn barod i ymarfer a gweithredu’n unol â gofynion 'Mwy na geiriau'

 

CYRSIAU AGORED ENFAWR ARLEIN

Gwaith Cymdeithasol
Addnoddau Gloywi Iaith