Ol-16

Adnoddau Ôl-16

Fel rhan o’r Cynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaethau cyfrwng Cymraeg, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn comisiynu adnoddau i gefnogi dysgu dwyieithog yn y sectorau AB a phrentisiaethau. Yn yr adron hon, gallwch weld a defnyddio’r adnoddau hynny.

 

As part of the Further Education and Apprenticeship Welsh-medium Action Plan, the Coleg Cymraeg Cenedlaethol commissions resources to support bilingual learning in the FE and apprenticeships sector. In this section, you can view and use those resources.