Prentis-Iaith Adeiladwaith/Construction

Croeso i Prentis-iaith Adeiladwaith. Datblygwyd y cwrs hwn i helpu prentisiaid Adeiladwaith i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg. Defnyddir y Gymraeg fwy a mwy ym myd gwaith, ac mae rhai cyflogwyr yn ei gwneud hi'n orfodol i staff feddu ar lefel benodol o sgiliau iaith Gymraeg. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i feistroli rhai o'r pethau sylfaenol y gallwch eu defnyddio yn eich cymhwyster a'ch gweithle.

Croeso i Prentis-iaith Adeiladwaith. Datblygwyd y cwrs hwn yn benodol ar gyfer prentisiaid adeiladwaith i ddatblygu sgiliau iaith Cymraeg. The Welsh language is used more and more in business, and some employers make it mandatory for staff to have a certain level of Welsh language skills. This course will help you master some of the basics that you can use in your qualification and your workplace.

UNED 1 / UNIT 1

UNED 2 / UNIT 2

UNED 3 / UNIT 3

UNED 4 / UNIT 4

UNED 5 / UNIT 5

UNED 6 / UNIT 6