Prentis-iaith Cyffredinol

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddatblygu i helpu prentisiaid i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg. Defnyddir y Gymraeg fwy a mwy ym myd gwaith, ac mae rhai cyflogwyr yn ei gwneud hi'n orfodol i staff feddu ar lefel benodol o sgiliau iaith Gymraeg. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i feistroli rhai o'r pethau sylfaenol y gallwch eu defnyddio yn eich cymhwyster a'ch gweithle.

This course has been developed to help apprentices develop their Welsh language skills. The Welsh language is used more and more in business, and some employers make it mandatory for staff to have a certain level of Welsh language skills. This course will help you master some of the basics that you can use in your qualification and your workplace.

UNED 1 / UNIT 1

UNED 2 / UNIT 2

UNED 3 / UNIT 3

UNED 4 / UNIT 4

UNED 5 / UNIT 5

UNED 6 / UNIT 6

YN Ôl/BACK