Iechyd a Gofal/Health and Social Care

Croeso i Prentis-iaith Iechyd a Gofal. Datblygwyd y cwrs hwn i helpu prentisiaid Iechyd a Gofal i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg. Defnyddir y Gymraeg fwy a mwy ym myd gwaith, ac mae rhai cyflogwyr yn ei gwneud hi'n orfodol i staff feddu ar lefel benodol o sgiliau iaith Gymraeg. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i feistroli rhai o'r pethau sylfaenol y gallwch eu defnyddio yn eich cymhwyster a'ch gweithle.

Croeso! Welcome to Prentis-iaith Health and Social Care. This course has been designed to help Health and Social Care apprentices to develop Welsh language skills. The Welsh language is used more and more in business, and some employers make it mandatory for staff to have a certain level of Welsh language skills. This course will help you master some of the basics that you can use in your qualification and your workplace.

UNED 1 / UNIT 1

UNED 2 / UNIT 2

UNED 3 / UNIT 3

UNED 4 / UNIT 4

UNED 5 / UNIT 5

UNED 6 / UNIT 6