Adnoddau Gofal a Iechyd

Adnoddau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae'r adnoddau yma yn cefnogi addysgu Uned 1 y cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2: Craidd. Mae deilliant dysgu 7 yn gofyn i ddysgwyr ddeall pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol o ran iechyd a gofal cymdeithasol. 

The following resources support the teaching of learning outcome 7 of the Health and Social Care Level 2: Core qualification. Learning outcome 7 requires learners to understand the importance of effective communication in health and social care. 

Deilliant Dysgu/Learning Outcome 7.1

  • Nodweddion allweddol cyfathrebu effeithiol
  • Key features of effective communication 

Deilliant Dysgu/Learning Outcome 7.2

  • Nodweddion allweddol cyfathrebu effeithiol
  • Key features of effective communication 

Deilliant Dysgu/Learning Outcome 7.3

  • Sgiliau sydd eu hangen i gyfathrebu'n effeithiol
  • Skills that are needed to communicate effectively

Deilliant Dysgu/Learning Outcome 7.4

  • Sut i ddarganfod beth yw anghenion, dymuniadau a dewisiadau cyfathrebu ac iaith unigolyn
  • How to find out a child’s communication and language needs, wishes and preferences

Deilliant Dysgu/Learning Outcome 7.5

  • Rhwystrau posibl rhag cyfathrebu'n effeithiol a ffyrdd o fynd i'r afael â nhw
  • How the stage of development of a child or young person will impact upon their communication skills 

Asesiad Ffug/Mock Assesment 7

YN Ôl/BACK