Termau

Geiriadur Termau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Termau

Pori
Canlyniadau

Termau Addysg Uwch

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn darparu geiriadur ar-lein i fyfyrwyr a staff i hwyluso’r broses o astudio, addysgu ac ymchwilio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel prifysgol.

Mae’r geiriadur yn cynnwys termau technegol o ystod eang o feysydd academaidd, gan gynnwys Bioleg, Cemeg, Chwaraeon, y Gyfraith, Daearyddiaeth, Hanes, Busnes, Seicoleg, Rheoli Coetiroedd, y Diwydiannau Creadigol a Mathemateg a Ffiseg. Caiff ei ehangu’n gyson i gynnwys mwy o dermau a mwy o feysydd pwnc, ac fe nodir i ba faes y mae pob term yn perthyn.

Ceir diffiniadau gyda’r termau hyn, gan gynnwys weithiau diagramau, hafaliadau a lluniau i egluro’r term yn well. Yn y diffiniadau, ceir dolenni at dermau eraill cysylltiedig.

Rheolir y gwaith gan Dr Tegau Andrews, terminolegydd wedi ei lleoli yng Nghanolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor. Sicrheir bod pob term a diffiniad yn cydymffurfio â safonau rhyngwladol ISO a gwneir y gwaith mewn cydweithrediad agos ag arbenigwyr pwnc o’r sector addysg uwch a thu hwnt.

Mae’r geiriadur hefyd ar gael o fewn yr Ap Geiriaduron ar gyfer dyfeisiau iOS ac Android.

Os hoffech wybod mwy am y geiriadur neu’r gwaith safoni, neu os hoffech gyfrannu eich arbenigedd maes i’r prosiect, cysylltwch â Tegau trwy e-bost: t.andrews@bangor.ac.uk.

ISBN: 978-1-910699-18-8

Termau Addysg Uwch

Geiriadur Termau Y Porth Termau

Termau Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg

Porth Termau