Beth yw’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol?

BETH YW'R COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL?

  • Sicrhau mwy o gyfleoedd astudio i fyfyrwyr cyfrwng Gymraeg – mewn partneriaeth â’r prifysgolion
  • Ariannu, datblygu a hyfforddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg newydd ar gyfer y dyfodol
  • Ariannu ysgoloriaethau israddedig ac ôl-raddedig
  • Cefnogi myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Cynyddu’r nifer o fyfyrwyr sy’n dewis astudio’r cyfan neu ran o’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg
  • Datblygu modiwlau, cyrsiau ac adnoddau o’r radd flaenaf i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio drwy ganghennau a leolir ar hyd saith o brifysgolion ledled Cymru. Nod y canghennau yw cefnogi gwaith y Coleg a gweithredu fel pwynt cyswllt lleol i fyfyrwyr.

Mae’r dewis o gyrsiau cyfrwng Cymraeg wedi ehangu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Ceir bellach tua 1,000 o wahanol gyrsiau i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg, ynghyd â 150 o ysgoloriaethau israddedig a ddyfernir i fyfyrwyr yn flynyddol.

Darlithwyr

Mae’r Cynllun Staffio Academaidd yn gynllun uchelgeisiol a chyffrous sy’n hanfodol i ymdrechion y Coleg i gynyddu’r dewisiadau a’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr. Drwy’r cynllun, mae’r Coleg yn darparu grantiau i alluogi prifysgolion Cymru i gyflogi rhagor o ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg. Erbyn 2015, bydd dros 100 o ddarlithwyr newydd wedi’u penodi, a hynny mewn meysydd mor amrywiol ag Astudiaethau Busnes, y Gyfraith, Meddygaeth, Nyrsio a Bydwreigiaeth, Amaethyddiaeth ac Addysg Gorfforol. 

  • Darlithwyr Celfyddydau
  • Darlithwyr Iechyd
  • Darlithwyr Gwyddorau Cymdeithasol
  • Darlithwyr y Gwyddorau