Staff y Coleg

Staff y Coleg

Prif Weithredwr

Dr Ioan Matthews
i.matthews@colegcymraeg.ac.uk

01267 610400


Cofrestrydd ac Uwch Reolwr Academaidd

Dr Dafydd Trystan
d.trystan@colegcymraeg.ac.uk

029 2010 9012


Uwch Reolwr Materion Corfforaethol

Catherine Rees
c.rees@colegcymraeg.ac.uk

01267 610402


Uwch Reolwr Academaidd

Dr Dylan Phillips
d.phillips@colegcymraeg.ac.uk

01267 610404


Uwch Reolwr Academaidd

Dr Gwennan Schiavone
g.schiavone@colegcymraeg.ac.uk

01267 610411


Rheolwr Cyfathrebu

Elin Williams
e.williams@colegcymraeg.ac.uk

01267 610408


Rheolwr Systemau a Technoleg Gwybodaeth

Rhys Williams
rh.williams@colegcymraeg.ac.uk

01267 610409


Uwch Swyddog Cyllid

Emyr James
e.james@colegcymraeg.ac.uk

01267 610410


Datblygydd Gwe a Systemau

Dafydd James
d.james@colegcymraeg.ac.uk

01267 610405


Golygydd

Angharad Watkins
a.watkins@colegcymraeg.ac.uk

029 2010 9015


Swyddogion Datblygu

Joanna Evans
j.evans@colegcymraeg.ac.uk

01267 610413


Arwel Lloyd
a.lloyd@colegcymraeg.ac.uk

01267 610401


Manon Llwyd Bowen
m.llwyd@colegcymraeg.ac.uk

01267 610414


Lowri Wyn Bulman
l.bulman@colegcymraeg.ac.uk

029 2010 9011


Catrin Williams
c.williams@colegcymraeg.ac.uk

01267 610403


Lisa Haf
l.haf@colegcymraeg.ac.uk

029 2010 9013


Lois McGrath
l.mcgrath@colegcymraeg.ac.uk

01248 388770


Nia Brown
n.brown@colegcymraeg.ac.uk

029 2010 9014


Adam Jones
a.jones@colegcymraeg.ac.uk

01267 610414


Uwch Swyddog Gweinyddiaeth

Suzanne Lewis
s.lewis@colegcymraeg.ac.uk

01267 610400


Swyddog Gweinyddol

Eleri Davies
e.davies@colegcymraeg.ac.uk

01267 610400


Tiwtor Iaith

Cris Dafis
c.dafis@colegcymraeg.ac.uk


Swyddogion Cenedlaethol

Swyddog Datblygu’r Celfyddydau a’r Dyniaethau

Rhian Jones
rh.jones@colegcymraeg.ac.uk

01267 610442


Swyddog Datblygu'r Gyfraith, Gwleidyddiaeth, Polisi Cymdeithasol, Hanes ac Athroniaeth

Sion Jobbins
s.jobbins@colegcymraeg.ac.uk

01970 622893


Swyddog Datblygu'r Gwyddorau

Ffion Hughes
ff.hughes@colegcymraeg.ac.uk

01970 622050


Swyddog Cyhoeddiadau

Mari Fflur
m.fflur@colegcymraeg.ac.uk

01248 388770