Staff y Coleg

Staff y Coleg

Prif Weithredwr

Dr Ioan Matthews
i.matthews@colegcymraeg.ac.uk

01267 610400


Cofrestrydd ac Uwch Reolwr Academaidd

Dr Dafydd Trystan
d.trystan@colegcymraeg.ac.uk

029 2010 9012


Uwch Reolwr Materion Corfforaethol

Catherine Rees
c.rees@colegcymraeg.ac.uk

01267 610402


Uwch Reolwr Academaidd

Dr Dylan Phillips
d.phillips@colegcymraeg.ac.uk

01267 610404


Rheolwr Marchnata

Elin Williams
e.williams@colegcymraeg.ac.uk

01267 610408


Rheolwr Systemau a Thechnoleg Gwybodaeth

Rhys Williams
rh.williams@colegcymraeg.ac.uk

01267 610409


Rheolwr Academaidd

Lowri Morgans
l.morgans@colegcymraeg.ac.uk

01267 610415


Rheolwr Academaidd

Rhian Jones
rh.jones@colegcymraeg.ac.uk

01267 610442


Rheolwr Academaidd

Mari Fflur
m.fflur@colegcymraeg.ac.uk

01248 660 672


Rheolwr Prosiect Cymraeg Gwaith

Owen Thoams
o.thomas@colegcymraeg.ac.uk

01267 610441


Rheolwr Gweithredu

Suzanne Lewis
s.lewis@colegcymraeg.ac.uk

01267 610400


Uwch Swyddog Cyllid

Emyr James
e.james@colegcymraeg.ac.uk

01267 610410


Tiwtor Iaith

Cris Dafis
c.dafis@colegcymraeg.ac.uk


Golygydd

Angharad Watkins
a.watkins@colegcymraeg.ac.uk

029 2010 9015


Swyddog Gweinyddol

Eleri Davies
e.davies@colegcymraeg.ac.uk

01267 610400


Swyddogion Datblygu

Lowri Wyn Bulman
l.bulman@colegcymraeg.ac.uk

029 2010 9011


Elliw Baines Roberts
e.roberts@colegcymraeg.ac.uk

01248 660 671


Gwenan Davies
g.davies@colegcymraeg.ac.uk

01267 610414


Joanna Evans
j.evans@colegcymraeg.ac.uk

01267 610413


Tanya Morgans (cyfnod mamolaeth)
t.morgans@colegcymraeg.ac.uk

01267 610403


Catrin Heledd (cyfnod mamolaeth)
c.richards@colegcymraeg.ac.uk

02920 109016


Nia Brown
n.brown@colegcymraeg.ac.uk

029 2010 9014


Adam Jones
a.jones@colegcymraeg.ac.uk

01267 610414


Swyddogion Cenedlaethol

Swyddog Datblygu'r Gwyddorau Cymdeithasol

Sion Jobbins
s.jobbins@colegcymraeg.ac.uk

01970 622893


Swyddog Datblygu'r Gwyddorau

Alaw Dafydd (cyfnod mamolaeth)
a.dafydd@colegcymraeg.ac.uk

01970 622050


Swyddog Datblygu'r Celfyddydau a'r Dyniaethau

Mared Jones
m.jones@colegcymraeg.ac.uk

02920 109030


Swyddog Pwnc Iechyd a Gofal

Menai Evans
m.evans@colegcymraeg.ac.uk

029 2010 9012