Cynrychiolwyr Myfyrwyr y Bwrdd Academaidd

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi 7 Cynrychiolydd Myfyrwyr brwdfrydig bob blwyddyn i eistedd ar ei Fwrdd Academaidd.

Eu gwaith yw cynrychioli myfyrwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg mewn Prifysgolion ledled Cymru ar draws tri rhanbarth.

  • De Ddwyrain – Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru
  • De Orllewin – Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
  • Y Canolbarth a’r Gogledd – Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Glyndŵr

Cenedlaethol – Cynrychiolydd Myfyrwyr Ôl-radd

Mae’r Bwrdd Academaidd yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn mewn lleoliadau ledled Cymru ac yn gyfrifol am osod cyfeiriad academaidd y Coleg.

PAM BOD YN GYNRYCHIOLYDD?

Mae bod yn Gynrychiolydd Myfyrwyr yn ffordd wych o ddysgu am waith y Coleg Cymraeg a chymryd rhan yn y broses o ddatblygu ac ehangu darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Byddwch yn dysgu am y broses o wneud penderfyniadau, democratiaeth, a sut mae’r Coleg yn mynd ati i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Byddwch yn datblygu eich diddordebau, boed hynny yn y cwricwlwm, cynaliadwyedd, gofodau dysgu, technoleg, neu unrhyw faterion academaidd dysgu. Byddwch yn gwneud cyfraniad cadarnhaol ar gyfer eich cyd-fyfyrwyr a gwella’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer myfyrwyr yn y dyfodol.