Eisteddfod

Eisteddfod

Bydd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol bresenoldeb yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd rhwng 3-11 Awst 2018. 

Rhif y stondin yw 137 a bydd ar agor rhwng 10:00yb a 6:00yh bob dydd.

Gellir gweld copi o raglen y Coleg ar faes yr Eisteddfod isod. 

Mae'r Coleg yn gyfrifol am drefnu'r Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg eleni a bydd ystod eang o weithgareddau yno drwy'r wythnos. Am fwy o wybodaeth dilynwch @PafGwyddoniaeth neu ewch i wefan yr Eisteddfod.