Eisteddfod

Eisteddfod

Bydd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol bresenoldeb yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog ac Maesyfed rhwng 29 Mai-2 Mehefin 2018.

Rhif y stondin yw 115-118 a bydd ar agor rhwng 9:00yb a 5:00yp bob dydd.

Gellir gweld copi o raglen y Coleg ar faes Eisteddfod yr Urdd isod.