Diogelu Data

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn parchu'ch preifatrwydd ac yn ymrwymedig i warchod eich data personol. Bydd y dudalen yma yn rhoi gwybod i chi sut yr ydym yn gofalu am eich data personol ac yn dweud wrthych chi am eich hawliau preifatrwydd, a sut mae'r gyfraith yn eich amddiffyn chi.

 

Mae'r dogfennau isod yn esbonio eich hawliau ymhellach