Gwobrau William Salesbury

Gwobrau William Salesbury

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth William Salesbury yn 2011 gan nifer o gyfeillion y Coleg, o dan arweiniad y diweddar Dr Meredydd Evans. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi ei hysbrydoli gan fywyd a gwaith Salesbury, yr ysgolhaig o’r unfed ganrif ar bymtheg. Roedd diddordebau Salesbury yn cwmpasu gwyddoniaeth, diwinyddiaeth, cyfraith, iaith, llenyddiaeth a sawl peth arall. William Salesbury luniodd y geiriadur Cymraeg printiedig cyntaf a cheisiodd ddeffro’i gyd-Gymry i her technoleg newydd yr oes. Bu farw yn 1584.   

 

Gwobr Addysg Bellach a Phrentisiaethau William Salesbury

Dyfernir Gwobr Addysg Bellach a Phrentisiaethau William Salesbury am y tro cyntaf eleni gan Ymddiriedolaeth William Salesbury ar y cyd gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Mae’r Wobr yn cydnabod cyfraniad dysgwr neu brentis sydd yn aelod cyfredol o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i’r bywyd a’r diwylliant Cymraeg, o fewn Coleg Addysg Bellach neu ddarparwr prentisiaeth.

Mae pob myfyriwr cyfredol sydd yn aelod o’r Coleg yn gymwys i gael ei enwebu ar gyfer y wobr hon.

Gellir cyflwyno enwebiadau ar gyfer Gwobr Addysg Bellach a Phrentisiaethau William Salesbury ar hyn o bryd, gan ddefnyddio’r ffurflen enwebu isod.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebu yw hanner dydd ar ddydd Llun 22 Mawrth 2021.

Bydd gwobr o £200 yn cael ei chyflwyno i'r buddugol gan Ymddiriedolaeth William Salesbury.

 

Gwobr Meddygaeth William Salesbury

Dyfernir Gwobr Meddygaeth William Salesbury am y tro cyntaf eleni gan Ymddiriedolaeth William Salesbury ar y cyd gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Mae’r wobr yn cydnabod arloesedd prosiect ymchwil sydd wedi ei gyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg, a/neu cyfraniad i weithgareddau cyfredol allgyrsiol trwy gyfrwng y Gymraeg o fewn maes Meddygaeth.

Gwahoddir darlithwyr Meddygaeth yn y Prifysgolion i enwebu myfyrwyr o’u hadrannau ar gyfer y wobr hon.

Gellir cyflwyno enwebiadau ar gyfer Gwobr Meddygaeth William Salesbury ar hyn o bryd, gan ddefnyddio’r ffurflen enwebu isod.

Bydd gwobr o £200 yn cael ei chyflwyno i'r buddugol gan Ymddiriedolaeth William Salesbury.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebu yw hanner dydd ar ddydd Llun 11 Ionawr 2021.