Gwobr Goffa Dr John Davies

Gwobr Goffa Dr John Davies

Dyfernir Gwobr Goffa John Davies gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn flynyddol.

Roedd Dr John Davies yn un o brif haneswyr ei genhedlaeth ac awdur Hanes Cymru a llu o gyhoeddiadau eraill. Bu’n astudio yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd a Choleg y Drindod, Caergrawnt ac fe’i penodwyd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe. Bu am 18 mlynedd yn warden Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth, ac yn darlithio - yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg - yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru. Yn 2013 fe’i hurddwyd yn Gymrawd Er Anrhydedd yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg yn Aberystwyth.

Bydd y wobr yn cael ei dyfarnu am y traethawd estynedig gorau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg ym maes Hanes Cymru.  Ystyrir traethodau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr israddedig a raddiodd o brifysgol yng Nghymru yn 2020 yn unig.  Nid yw’r wobr yn gyfyngedig i draethodau a gyflwynwyd mewn adrannau Hanes a Hanes Cymru, ond mae’n ofynnol i’r traethodau fod ar destun sy’n ymwneud â rhyw agwedd o Hanes Cymru.  Nid oes cyfyngiad ar y nifer o enwebiadau y gellir eu cyflwyno gan brifysgolion unigol, ond ni chaniateir mwy nag un enwebiad o unrhyw adran academaidd.

Gellir cyflwyno enwebiadau ar gyfer Gwobr John Davies 2021 ar hyn o bryd, gan ddefnyddio’r ffurflen enwebu isod.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebu yw 12 o'r gloch ar ddydd Mercher 16 Rhagfyr 2020.

 

Enillwyr blaenorol:

2016: Catrin Howells, Prifysgol Caerdydd

2017: Ceiri Coker, Prifysgol Bangor

2018: Elen Mererid Osmond Hughes, Prifysgol Aberystwyth

2019: Michelle Rafferty, Prifysgol Aberystwyth

2020: Llinos Mai Anwyl Evans, Prifysgol Aberystwyth