Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan

Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan

Dyfernir Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Wobr yn cydnabod, nid yn unig blaengarwch ymchwil ymysg y gwyddorau, ond cyfraniad unigolyn ifanc i addysgu’r gwyddorau trwy gyfrwng y Gymraeg mewn sefydliad addysg uwch. Diolchwn i deulu Eilir am eu cytundeb a’u cydweithrediad i ddyfarnu’r wobr hon.

Roedd Eilir Morgan yn un o gyn-ddeiliaid mwyaf disglair Cynllun Ysgoloriaethau PhD y Coleg ac yn dilyn hynny fe'i benodwyd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Bangor dan nawdd cynllun Staffio Academaidd y Coleg. Bu farw mewn damwain yn 29 oed yn Llanrug yn 2013.

Dyfarnwyd y Wobr yn y gorffennol i Dr Huw Morgan, Prifysgol Aberystwyth, Dr Hywel Griffiths, Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Siwan Davies, Prifysgol Abertawe a Dr Prysor Williams, Prifysgol Bangor.

Bwriedir cyflwyno Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan yng Nghyfarfod Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a gynhelir ar 7 Mawrth 2018.