Gwobr Goffa Dr John Davies

Gwobr Goffa Dr John Davies

Roedd Dr John Davies yn un o brif haneswyr ei genhedlaeth ac awdur Hanes Cymru a llu o gyhoeddiadau eraill. Bu’n astudio yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd a Choleg y Drindod, Caergrawnt ac fe’i penodwyd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe. Bu am 18 mlynedd yn warden Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth, ac yn darlithio - yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg - yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru. Yn 2013 fe’i hurddwyd yn Gymrawd Er Anrhydedd yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg yn Aberystwyth.

Mae'r wobr yn cael ei dyfarnu am y traethawd estynedig gorau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg ym maes Hanes Cymru. Ystyrir traethodau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr israddedig a raddiodd o brifysgol yng Nghymru yn 2016 yn unig. Nid yw’r wobr yn gyfyngedig i draethodau a gyflwynwyd mewn adrannau Hanes a Hanes Cymru, ond mae’n ofynnol i’r traethodau fod ar destun sy’n ymwneud â rhyw agwedd o Hanes Cymru. Nid oes cyfyngiad ar y nifer o enwebiadau y gellir eu cyflwyno gan brifysgolion unigol, ond ni chaniateir mwy nag un enwebiad o unrhyw adran academaidd.

Dyfernir y wobr hon yn flynyddol ac enillydd cyntaf Gwobr Goffa John Davies 2016 oedd Catrin Howells a derbyniodd y wobr yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau ym mis Awst 2016. Bwriedir cyflwyno Gwobr Goffa John Davies yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Awst 2017.