Gwobr Goffa Dr John Davies

Gwobr Goffa Dr John Davies

Dyfernir Gwobr Goffa John Davies gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn flynyddol, ac enillwyr blaenorol y Wobr yw Catrin Howells a Ceiri Coker. 

Roedd Dr John Davies yn un o brif haneswyr ei genhedlaeth ac awdur Hanes Cymru a llu o gyhoeddiadau eraill. Bu’n astudio yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd a Choleg y Drindod, Caergrawnt ac fe’i penodwyd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe. Bu am 18 mlynedd yn warden Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth, ac yn darlithio - yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg - yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru. Yn 2013 fe’i hurddwyd yn Gymrawd Er Anrhydedd yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg yn Aberystwyth.

 

Bydd y wobr yn cael ei dyfarnu am y traethawd estynedig gorau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg ym maes Hanes Cymru.  Ystyrir traethodau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr israddedig a raddiodd o brifysgol yng Nghymru yn 2017 yn unig.  Nid yw’r wobr yn gyfyngedig i draethodau a gyflwynwyd mewn adrannau Hanes a Hanes Cymru, ond mae’n ofynnol i’r traethodau fod ar destun sy’n ymwneud â rhyw agwedd o Hanes Cymru.  Nid oes cyfyngiad ar y nifer o enwebiadau y gellir eu cyflwyno gan brifysgolion unigol, ond ni chaniateir mwy nag un enwebiad o unrhyw adran academaidd.

Dyfernir y wobr hon yn flynyddol, gyda’r gyntaf wedi ei chyflwyno yn 2015.

Gwahoddir enwebiadau (yn gyfrinachol) i gael eu hanfon at gwobrau@colegcymraeg.ac.uk drwy swyddogion cangen y Coleg yn y prifysgolion, erbyn hanner dydd ar ddydd Mawrth 5 Rhagfyr 2017. Cyfyngir y wobr i fyfyrwyr sy’n aelodau cyfredol o’r Coleg, neu a oedd yn aelodau o’r Coleg yn ystod blwyddyn academaidd 2016/17. Dylid darparu amlinelliad cryno (hyd at 300 gair) o rinweddau a rhagoriaethau’r traethawd drwy gwblhau’r ffurflen isod.

Bydd y panel a fydd yn dyfarnu’r wobr yn cynnwys tri hanesydd o ystod o gefndiroedd.

Bwriedir cyflwyno Gwobr Goffa John Davies yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Awst 2018.