Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan

Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan

Dyfernir Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Wobr yn cydnabod, nid yn unig blaengarwch ymchwil ymysg y gwyddorau, ond cyfraniad unigolyn ifanc i addysgu’r gwyddorau trwy gyfrwng y Gymraeg mewn sefydliad addysg uwch. Diolchwn i deulu Eilir am eu cytundeb a’u cydweithrediad i ddyfarnu’r wobr hon.

Roedd Eilir Morgan yn un o gyn-ddeiliaid mwyaf disglair Cynllun Ysgoloriaethau PhD y Coleg ac yn dilyn hynny fe'i benodwyd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Bangor dan nawdd cynllun Staffio Academaidd y Coleg. Bu farw mewn damwain yn 29 oed yn Llanrug yn 2013.

Dyfarnwyd y Wobr yn y gorffennol i Dr Huw Morgan, Prifysgol Aberystwyth, Dr Hywel Griffiths, Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Siwan Davies, Prifysgol Abertawe a Dr Prysor Williams, Prifysgol Bangor.

Gwahoddir enwebiadau (yn gyfrinachol) i gael eu hanfon at gwobrau@colegcymraeg.ac.uk drwy swyddogion cangen y Coleg, erbyn hanner dydd ar ddydd Mercher 15 Tachwedd 2017. Cyfyngir oed derbynnydd y Wobr i 40 mlwydd oed neu iau, felly gofynnir i chi wirio oed (ar 7 Mawrth 2018) y sawl a enwebir yn fewnol yn eich sefydliadau cyn cyflwyno'r enwebiad. Dylid darparu amlinelliad cryno (hyd at 300 gair) am rinweddau ymchwil a dysgu'r sawl a enwebir. Bydd panel yn cynnwys chwe gwyddonydd o ystod o gefndiroedd o dan gadeiryddiaeth Deon y Coleg, Dr Hefin Jones, yn dyfarnu'r wobr.

Bwriedir cyflwyno Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan yng Nghyfarfod Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a gynhelir ar 7 Mawrth 2018.