GWOBR GOFFA GWYN THOMAS

GWOBR GOFFA GWYN THOMAS

Dyfernir Gwobr Goffa Yr Athro Gwyn Thomas gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn flynyddol ac enillydd cyntaf y Wobr oedd Rhodri Siôn .

Brodor o Danygrisiau oedd yr Athro Gwyn Thomas. Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Sir Ffestiniog, Prifysgol Cymru, Bangor, a Choleg yr Iesu, Rhydychen. Treuliodd gyfnod hir fel darlithydd ym Mhrifysgol Bangor a bu yn Athro er Anrhydedd yn y Brifysgol.

Cyhoeddodd bron ugain o gyfrolau o farddoniaeth ers y chwedegau yn ogystal â llu o erthyglau a gweithiau ysgolheigaidd, gan gynnwys Y Traddodiad Barddol, sy’n adnabyddus i genedlaethau o fyfyrwyr. Bu Gwyn Thomas yn aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, a bu’n gyfrifol am symbylu trafodaeth oddi mewn i’r corff hwnnw ynghylch yr angen am Goleg Cymraeg. Urddwyd Gwyn Thomas yn Gymrawd Er Anrhydedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2015.

 

Bydd y wobr yn cael ei dyfarnu am y traethawd estynedig gorau a gyflwynwyd ym maes y Gymraeg fel pwnc academaidd.  Ystyrir traethodau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr israddedig a raddiodd o brifysgol yng Nghymru yn 2017 yn unig.  Gellir cyflwyno hyd at ddau draethawd o bob prifysgol.

Gwahoddir enwebiadau (yn gyfrinachol) i gael eu hanfon at gwobrau@colegcymraeg.ac.uk drwy swyddogion cangen y Coleg yn y prifysgolion, erbyn hanner dydd ar ddydd Mawrth 5 Rhagfyr 2017. Cyfyngir y wobr i fyfyrwyr sy’n aelodau cyfredol o’r Coleg, neu a oedd yn aelodau o’r Coleg yn ystod blwyddyn academaidd 2016/17. Dylid darparu amlinelliad cryno (hyd at 300 gair) o rinweddau a rhagoriaethau’r traethawd drwy gwblhau’r ffurflen isod.

Bydd y Coleg yn gwahodd tri unigolyn cymwys  i ffurfio panel ar gyfer dyfarnu’r wobr.

Bwriedir cyflwyno Gwobr Goffa Gwyn Thomas yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Awst 2018

GWOBR GOFFA GWYN THOMAS