GWOBR GOFFA GWYN THOMAS

GWOBR GOFFA GWYN THOMAS

Dyfernir Gwobr Goffa Yr Athro Gwyn Thomas gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y tro cyntaf yn 2017. Yn y dyfodol bydd y wobr hon yn cael ei dyfarnu yn flynyddol.

Brodor o Danygrisiau oedd yr Athro Gwyn Thomas. Treuliodd gyfnod hir fel darlithydd ym Mhrifysgol Bangor a bu yn Athro er Anrhydedd yn y Brifysgol. Cyhoeddodd bron ugain o gyfrolau o farddoniaeth ers y chwedegau yn ogystal â llu o erthyglau a gweithiau ysgolheigaidd, gan gynnwys Y Traddodiad Barddol, sy’n adnabyddus i genedlaethau o fyfyrwyr. Urddwyd Gwyn Thomas yn Gymrawd Er Anrhydedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2015.

Bydd y wobr yn cael ei dyfarnu am y traethawd estynedig gorau a gyflwynwyd ym maes y Gymraeg fel pwnc academaidd.  Ystyrir traethodau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr israddedig a raddiodd o brifysgol yng Nghymru yn 2016 yn unig.  Gellir cyflwyno hyd at ddau draethawd o bob prifysgol.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer 2017 bellach wedi pasio ac fe fwriedir cyflwyno Gwobr Goffa Gwyn Thomas am y tro cyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Awst 2017.

GWOBR GOFFA GWYN THOMAS