GWOBR GOFFA GWYN THOMAS

GWOBR GOFFA GWYN THOMAS

Dyfernir Gwobr Goffa Yr Athro Gwyn Thomas gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y tro cyntaf yn 2017. Yn y dyfodol bydd y wobr hon yn cael ei dyfarnu yn flynyddol.

Brodor o Danygrisiau oedd yr Athro Gwyn Thomas. Treuliodd gyfnod hir fel darlithydd ym Mhrifysgol Bangor a bu yn Athro er Anrhydedd yn y Brifysgol. Cyhoeddodd bron ugain o gyfrolau o farddoniaeth ers y chwedegau yn ogystal â llu o erthyglau a gweithiau ysgolheigaidd, gan gynnwys Y Traddodiad Barddol, sy’n adnabyddus i genedlaethau o fyfyrwyr. Urddwyd Gwyn Thomas yn Gymrawd Er Anrhydedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2015.

Bydd y wobr yn cael ei dyfarnu am y traethawd estynedig gorau a gyflwynwyd ym maes y Gymraeg fel pwnc academaidd.  Ystyrir traethodau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr israddedig a raddiodd o brifysgol yng Nghymru yn 2016 yn unig.  Gellir cyflwyno hyd at ddau draethawd o bob prifysgol.

Gwahoddir enwebiadau (yn gyfrinachol) I gael eu hanfon at gwobrau@colegcymraeg.ac.uk drwy swyddogion cangen y Coleg yn y prifysgolion, erbyn hanner dydd ar ddydd Llun 13 Mawrth 2017. Cyfyngir y wobr i fyfyrwyr sy’n aelodau cyfredol o’r Coleg, neu a oedd yn aelodau o’r Coleg yn ystod blwyddyn academaidd 2015/16. Dylid darparu amlinelliad cryno (hyd at 300 gair) o rinweddau a rhagoriaethau’r traethawd drwy gwblhau’r ffurflen isod.

Bwriedir cyflwyno Gwobr Goffa Gwyn Thomas am y tro cyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Awst 2017.