Gwobr Merêd

Gwobr Merêd

Dyfernir Gwobr Goffa Meredydd Evans (Gwobr Merêd) yn flynyddol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Mae’r Wobr yn cydnabod cyfraniad myfyriwr sydd yn aelod cyfredol o’r Coleg i’r bywyd a’r diwylliant Cymraeg, o fewn prifysgol yn ehangach. Nid cyflawniad academaidd yw prif ffocws y wobr hon, ond yn hytrach yr agweddau eraill, allgyrsiol, sydd yn allweddol i fywyd myfyrwyr yn ein prifysgolion.

Roedd y Dr Meredydd Evans yn gefnogwr brwd i’r Coleg ac yn Llywydd Cyfeillion y Coleg. Yn 2012 fe’i hurddwyd yn Gymrawd Er Anrhydedd yng Nghynulliad Blynyddol cyntaf y Coleg yn Abertawe.

Mae’r Coleg yn ddyledus i deulu Merêd am eu cefnogaeth i’r wobr hon, a hefyd yn ddiolchgar am y rhodd hael gan un o’i gydnabod sydd wedi galluogi’r Coleg i’w sefydlu.

Enillydd Gwobr Merêd 2015 oedd Trystan Ap Owen a derbyniodd y wobr yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Cyffiniau ym mis Awst 2015.

Enillydd Gwobr Merêd 2016 oedd Dan Rowbotham a derbyniodd y wobr yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau ym mis Awst 2016.

Dylid cyflwyno’r enwebiadau i gwobrau@colegcymraeg.ac.uk,  trwy’r Swyddogion Cangen, erbyn hanner dydd ar ddydd Llun 24 Ebrill 2017.

Nid oes cyfyngu ar y nifer o fyfyrwywr y gall cangen eu henwebu, ond DIM OND un enwebiad a ddylid ei gyflwyno am unrhyw  unigolyn.

Dylid defnyddio’r ffurflen enwebu isod, sy’n cynnwys adran ar gyfer disgrifiad cryno o’r rhesymau dros gyflwyno’r enwebiad. Mae’r ffurflen hefyd ar gael ar wefan y Coleg www.colegcymraeg.ac.uk/gwobrmered.