Gwobr Merêd

Gwobr Merêd

Dyfernir Gwobr Goffa Meredydd Evans (Gwobr Merêd) yn flynyddol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Mae’r Wobr yn cydnabod cyfraniad myfyriwr sydd yn aelod cyfredol o’r Coleg i’r bywyd a’r diwylliant Cymraeg, o fewn prifysgol yn ehangach. Nid cyflawniad academaidd yw prif ffocws y wobr hon, ond yn hytrach yr agweddau eraill, allgyrsiol, sydd yn allweddol i fywyd myfyrwyr yn ein prifysgolion.

Roedd y Dr Meredydd Evans yn gefnogwr brwd i’r Coleg ac yn Llywydd Cyfeillion y Coleg. Yn 2012 fe’i hurddwyd yn Gymrawd Er Anrhydedd yng Nghynulliad Blynyddol cyntaf y Coleg yn Abertawe.

Mae’r Coleg yn ddyledus i deulu Merêd am eu cefnogaeth i’r wobr hon, a hefyd yn ddiolchgar am y rhodd hael gan un o’i gydnabod sydd wedi galluogi’r Coleg i’w sefydlu.

Enillwyr:

2015: Trystan Ap Owen, Prifysgol De Cymru

2016: Dan Rowbotham, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

2017: Lauren Evans, Prifysgol Abertawe

2018: Gwyn Aled Rennolff, Prifysgol Abertawe