Gwobr Merêd

Enillydd Gwobr Merêd 2015 yw Trystan ap Owen a derbyniodd y wobr yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Cyffiniau ym mis Awst 2015.

Dyfernir Gwobr Meredydd Evans (Gwobr Merêd) gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Mae’r Wobr yn cydnabod cyfraniad myfyriwr sydd yn aelod cyfredol o’r Coleg i’r bywyd a’r diwylliant Cymraeg, o fewn prifysgol yn ehangach. Nid cyflawniad academaidd yw prif ffocws y wobr hon, ond yn hytrach yr agweddau eraill, allgyrsiol, sydd yn allweddol i fywyd myfyrwyr yn ein prifysgolion.

Roedd y Dr Meredydd Evans yn gefnogwr brwd i’r Coleg ac yn Llywydd Cyfeillion y Coleg. Yn 2012 fe’i urddwyd yn Gymrawd Er Anrhydedd yng Nghynulliad Blynyddol cyntaf y Coleg yn Abertawe.

Mae’r Coleg yn ddyledus i deulu Merêd am eu cefnogaeth i’r wobr hon, ac hefyd yn ddiolchgar am y rhodd hael gan un o’i gydnabod sydd wedi galluogi’r Coleg i’w sefydlu.

Mae pob myfyriwr cyfredol sydd yn aelod o’r Coleg yn gymwys i gael ei enwebu ar gyfer y wobr hon. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr is-raddedig neu ôl-raddedig, llawn-amser neu ran-amser, a myfyrwyr sydd ar gyfnodau sabothol fel swyddogion undeb.

Bydd panel o dan gadeiryddiaeth Deon y Coleg, Dr Hefin Jones, yn dyfarnu’r wobr.