Newyddion

Newyddion y Coleg Cymraeg

Cyfle i Ddau Fyfyriwr Ennill Ysgoloriaeth William Salesbury Gwerth £5,000

12 Mawrth 2018

Eleni eto caiff myfyrwyr sy'n astudio 100% o'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg gyfle i ymgeisio am Ysgoloriaeth William Salesbury, sy'n werth £5,000.

darllen mwy…

Cyhoeddi ymchwil newydd ar y Blynyddoedd Cynnar

12 Mawrth 2018

Mae’r cyfnodolyn ymchwil cyntaf erioed i ganolbwyntio ar y Blynyddoedd Cynnar cyfrwng Cymraeg newydd gael ei gyhoeddi.

darllen mwy…

Ysgoloriaethau Newydd ar gyfer myfyrwyr y Gyfraith

7 Mawrth 2018

Mae’n bleser gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gyhoeddi y bydd ysgoloriaethau a bwrsariaethau newydd i fyfyrwyr y Gyfraith ar gael o 2019 ymlaen, yn dilyn rhodd hael i’r Coleg yn ewyllys y diweddar Arglwydd Gwilym Prys-Davies.

darllen mwy…

Urddo Dau Gymrawd Er Anrhydedd Newydd i'r Coleg

1 Mawrth 2018

Bydd Cynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg yn cael ei gynnal eleni yn Aberystwyth ddydd Mercher 7 Mawrth a hynny yng Nghanolfan Morlan.

darllen mwy…

Cynyddu’r Nifer o Fyfyrwyr Meddygaeth Cyfrwng Cymraeg

13 Chwefror 2018

Mae cynllun newydd i gynyddu’r nifer o fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith sy’n astudio meddygaeth wedi cael ei lansio gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a Prifysgol Abertawe.

darllen mwy…

ARGYFWNG! Penwythnos Meddygaeth Frys I Ddarpar Feddygon

25 Ionawr 2018

Mae’n argyfwng yng Nglan-Llyn y penwythnos yma wrth i 30 o fyfyrwyr meddygaeth Cymraeg o brifysgolion ar hyd a lled Cymru a Lloegr gymryd rhan mewn penwythnos meddygaeth frys wledig.

darllen mwy…

Penodi Llysgenhadon Newydd i'r Coleg

5 Ionawr 2018

Mae’r Coleg Cymraeg wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2018 er mwyn annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

darllen mwy…

Ynni, Gwaith a Chymhlethdod: Saith Chwyldro Hanesyddol

1 Tachwedd 2017

Ar nos Fawrth 9 Tachwedd bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru yn cynnal Darlith Edward Lhuyd, digwyddiad blynyddol sydd yn dathlu ysgolheictod Cymraeg.

darllen mwy…

Beirdd yn Codi Proffil Y Gymraeg Fel Pwnc Mewn Ysgolion ar Hyd a Lled Cymru

20 Hydref 2017

Dros y mis nesaf bydd y Gymraeg yn mynd ar wibdaith o amgylch ysgolion uwchradd Cymru gyda dau fardd adnabyddus er mwyn codi proffil y pwnc ymhlith disgyblion blwyddyn 10 ac 11.

darllen mwy…

Darlithwyr Iechyd Coleg Cymraeg yn Paratoi Gweithlu Dwyieithog y Dyfodol

3 Hydref 2017

Mae criw o ddarlithwyr o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi bod yn ran annatod o sefydlu a datblygu rhwydwaith sydd wedi ennill un o wobrau Mwy na Geiriau, Llywodraeth Cymru, heddiw.

darllen mwy…

Rhodri Siôn o Brifysgol Aberystwyth yn ennill Gwobr Goffa Yr Athro Gwyn Thomas

21 Awst 2017

Rhodri Siôn o Brifysgol Aberystwyth fydd y cyntaf i dderbyn y Wobr Goffa Yr Athro Gwyn Thomas am ei draethawd estynedig israddedig orau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg

darllen mwy…

Gwerddon yn dathlu’r deg yn Eisteddfod Môn

4 Awst 2017

Eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Môn bydd cyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Gwerddon yn dathlu ei ben-blwydd yn ddeg oed.

darllen mwy…

Lisa Sheppard yn Ennill Gwobr Gwerddon

3 Awst 2017

Dr Lisa Sheppard o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yw enillydd Gwobr Gwerddon eleni. Dyfernir Gwobr Gwerddon bob dwy flynedd i awdur yr erthygl orau a gyhoeddwyd yn Gwerddon yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

darllen mwy…