Newyddion

Newyddion y Coleg Cymraeg

Ynni, Gwaith a Chymhlethdod: Saith Chwyldro Hanesyddol

1 Tachwedd 2017

Ar nos Fawrth 9 Tachwedd bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru yn cynnal Darlith Edward Lhuyd, digwyddiad blynyddol sydd yn dathlu ysgolheictod Cymraeg.

darllen mwy…

Beirdd yn Codi Proffil Y Gymraeg Fel Pwnc Mewn Ysgolion ar Hyd a Lled Cymru

20 Hydref 2017

Dros y mis nesaf bydd y Gymraeg yn mynd ar wibdaith o amgylch ysgolion uwchradd Cymru gyda dau fardd adnabyddus er mwyn codi proffil y pwnc ymhlith disgyblion blwyddyn 10 ac 11.

darllen mwy…

Darlithwyr Iechyd Coleg Cymraeg yn Paratoi Gweithlu Dwyieithog y Dyfodol

Dydd Mawrth 3 Hydref 2017

Mae criw o ddarlithwyr o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi bod yn ran annatod o sefydlu a datblygu rhwydwaith sydd wedi ennill un o wobrau Mwy na Geiriau, Llywodraeth Cymru, heddiw.

darllen mwy…

Rhodri Siôn o Brifysgol Aberystwyth yn ennill Gwobr Goffa Yr Athro Gwyn Thomas

Dydd Llun 21 Awst 2017

Rhodri Siôn o Brifysgol Aberystwyth fydd y cyntaf i dderbyn y Wobr Goffa Yr Athro Gwyn Thomas am ei draethawd estynedig israddedig orau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg

darllen mwy…

Gwerddon yn dathlu’r deg yn Eisteddfod Môn

Dydd Gwener 4 Awst

Eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Môn bydd cyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Gwerddon yn dathlu ei ben-blwydd yn ddeg oed.

darllen mwy…

Lisa Sheppard yn Ennill Gwobr Gwerddon

Dydd Iau 3 Awst 2017

Dr Lisa Sheppard o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yw enillydd Gwobr Gwerddon eleni. Dyfernir Gwobr Gwerddon bob dwy flynedd i awdur yr erthygl orau a gyhoeddwyd yn Gwerddon yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

darllen mwy…