Newyddion

Newyddion y Coleg Cymraeg

Gwobrau i Ddau Fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth wedi ennill gwobrau er cof am ddau o Gymry dylanwadol ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Bydd Michelle Rafferty a Iestyn Tyne yn derbyn Gwobr John Davies a Gwobr Gwyn Thomas mewn digwyddiad arbennig ar faes Eisteddfod Genedlaethol Conwy yn mis Awst.

darllen mwy…

Cyfraniad at Fywyd Cymraeg Prifysgol yn Cael ei Gydnabod

2 Gorffennaf 2019

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch iawn o gyhoeddi mai Rebecca Martin o Brifysgol Abertawe yw pumed enillydd Gwobr Merêd.

darllen mwy…

Artistiaid a darlithwyr yn cydweithio i gefnogi myfyrwyr celf a dylunio

28 Mai 2019

Mae 19 o artistiaid Cymraeg wedi cyfrannu at brosiect i ddangos y cyfoeth o brofiadau sydd i’w cael ym maes celf a dylunio yng Nghymru.

darllen mwy…

Cyhoeddi Enillydd Ysgoloriaeth William Salesbury

22 Mai 2019

Mae Ymddiriedolaeth William Salesbury wedi cyhoeddi taw James Hope yw enillydd Ysgoloriaeth William Salesbury 2019.

darllen mwy…

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Penodi Aelodau Newydd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr

Dydd Iau 11 Ebrill 2019

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi penodiad pedwar aelod newydd o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Mae Meri Huws, Gareth Pierce, Nia Elias ac Angharad Lloyd-Williams yn dechrau ar eu swyddogaeth yn syth ac yn parhau am gyfnod o bedair blynedd.

darllen mwy…

Dros 450 o Staff Prifysgolion Cymru Wedi Elwa o Gynllun Dysgu Cymraeg

Dydd Mercher 27 Mawrth 2019

Mae dros 450 o staff mewn prifysgolion ledled Cymru wedi elwa ar y cynllun Cymraeg Gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf.

darllen mwy…

Urddo Cymrodyr i'r Coleg Cymraeg

19 Mawrth 2019

Bydd y llenor a’r bardd Catrin Dafydd yn un o dri unigolyn a fydd yn cael eu hurddo yn Gymrawd er Anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yr wythnos nesa. Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg wedi penderfynu urddo tri Cymrawd er Anrhydedd eleni sef Catrin Dafydd, y gwyddonydd yr Athro Deri Tomos a’r cyn llyfrgellydd Andrew Green.

darllen mwy…

Gwerddon yn Dathlu'r Cant

18 Mawrth 2019

Mae Gwerddon, e-gyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn dathlu cyhoeddi tros gant o erthyglau ymchwil gwreiddiol cyfrwng Cymraeg.

darllen mwy…

Fframio Uchelgais - Coleg Merthyr Tudful

01 Chwefror 2019

Bu criw o ddysgwyr celfyddydau perfformio, cerddoriaeth a'r cyfryngau o Goleg Merthyr Tudful yn rhan o weithdy Fframio Uchelgais yn ddiweddar er mwyn helpu hyrwyddo’r Gymraeg yn y Coleg, diolch i grant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

darllen mwy…

Cynhadledd ar gyfer gweithwyr iechyd y dyfodol

20 Chwefror 2019

Bu dros 50 o ddisgyblion blwyddyn 12 o bob cwr o Gymru yn mynychu cynhadledd breswyl dros y penwythnos fel rhan o gynllun y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor.

darllen mwy…

Cynhadledd Iechyd

02 Chwefror 2019

Cynhaliwyd cynhadledd Iechyd a Gofal yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn ddiweddar o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

darllen mwy…

Lansio Tuag at Filiwn o Siaradwyr – Y Cynllun Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Dydd Iau 24 Ionawr 2019

Heddiw, bydd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn lansio cynllun uchelgeisiol i ddatblygu’n sylweddol darpariaeth Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau.

darllen mwy…

Penodi Llysgenhadon Newydd i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

14 Ionawr 2019

Mae’r Coleg Cymraeg wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2019 er mwyn annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

darllen mwy…

Tuag at Filiwn o Siaradwyr – Y Cynllun Addysg Bellach a Phrentisiaethau

11 Rhagfyr 2018

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol heddiw yn croesawu datganiad yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams a chyhoeddiad y Cynllun i ddatblygu’n sylweddol darpariaeth Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau.

darllen mwy…

Codi Proffil y Gymraeg Fel Pwnc i Ddisgyblion Ysgol

25 Hydref 2018

Dros yr wythnosau nesaf fe fydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnal gweithdy o amgylch ysgolion uwchradd Cymru gyda tri bardd adnabyddus er mwyn codi proffil y Gymraeg fel pwnc ymhlith disgyblion blwyddyn 10 ac 11.

darllen mwy…

Cyhoeddi ymchwil o bob math dan nawdd y Coleg Cymraeg

25 Hydref 2018

Mae rhifyn diweddaraf Gwerddon yn tystio i gefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ymchwil academaidd cyfrwng Cymraeg. Mae awduron y pedair erthygl a gyhoeddir yn rhifyn 27 wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan y Coleg tuag at eu hymchwil neu eu swydd academaidd.

darllen mwy…

Astudiaeth o waith Saunders Lewis yn ennill Gwobr Syr Ellis Griffith Prifysgol Cymru

12 Hydref 2018

Darlithwraig y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Aberystwyth yw enillydd Gwobr Syr Ellis Griffith Prifysgol Cymru eleni. Dyfarnwyd y wobr i Dr Rhianedd Jewell gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru, am ei hastudiaeth o waith cyfieithu’r dramodydd Saunders Lewis

darllen mwy…

Lansiad Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru

28 Medi 2018

Ar nos Iau, Medi 27ain, yn Neuadd Powis, Prifysgol Bangor, cynhaliwyd digwyddiad i nodi lansiad cyfrol newydd a hynod arwyddocaol ym maes cerddoriaeth yng Nghymru.

darllen mwy…