Newyddion

25 Chwefror 2015

Darlithydd yn disgleirio ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad

25 Chwefror 2015
Mae Dyddgu Hywel, sy’n darlithio dan nawdd y Coleg Cymraeg ym maes Astudiaethau Addysg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynrychioli Cymru fel rhan o sgwad Merched Cenedlaethol Pencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni.

Mae’r tîm wedi ennill dwy gêm o’r bron, a hynny yn erbyn pencampwyr blaenorol y byd, Lloegr ar 8 Chwefror ac yna yn erbyn yr Alban y penwythnos canlynol. Mae ennill ddwywaith yn olynol yn fuddugoliaeth na chafodd ei chofnodi yn y Bencampwriaeth ar gyfer rygbi Merched er 2009.

Dechreuodd Dyddgu Hywel, sy’n 25 oed, o Fetws y Coed yng Ngogledd Cymru, chwarae rygbi pan oedd yn wyth oed ac mae ganddi gyfanswm o 16 o gapiau dros Gymru.

Yn ôl Dyddgu: "Mae cynrychioli fy ngwlad ym Mhencampwriaeth RBS y Chwe Gwlad yn brofiad gwych ac rwy’n teimlo’n falch o fod yn rhan o dîm hynod o gryf wrth i ni greu hanes yn y byd chwaraeon.

"Mae hon yn gystadleuaeth hynod o anodd ac mae’n rhaid i ni barhau i ganolbwyntio. Rydym yn perfformio’n dda ac yn gweithio’n galed fel tîm, felly rydym yn gobeithio am y gorau. Bydd ein gêm nesaf yn erbyn Ffrainc ar 27 Chwefror yn her anodd arall, ond rwy’n teimlo’n gadarnhaol ac rwy’n hyderus y gwnawn ni gipio’r teitl eleni!"

Chwaraeodd Dyddgu yn rhyngwladol am y tro cyntaf yn y gêm rhwng Cymru ac Iwerddon ym mis Chwefror 2013, ac ers hynny mae wedi cynrychioli sgwadiau 7 a 15 Cymru ac yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2014. Mae hi hefyd wedi cynrychioli Pontyclun a’r Scarlets.

Darlithydd yn disgleirio ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad