Newyddion

25 Hydref 2018

Cyhoeddi ymchwil o bob math dan nawdd y Coleg Cymraeg

25 Hydref 2018
Mae rhifyn diweddaraf Gwerddon yn tystio i gefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ymchwil academaidd cyfrwng Cymraeg. Mae awduron y pedair erthygl a gyhoeddir yn rhifyn 27 wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan y Coleg tuag at eu hymchwil neu eu swydd academaidd.

Mae dau o’r awduron yn ddeiliaid Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg, derbyniodd un grant bach i wneud ffilm ymchwil, ac mae un awdur yn ddeiliaid swydd drwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg.

Mae rhifyn 27 hefyd yn dangos yr amrywiaeth o ymchwil a wneir drwy gyfrwng y Gymraeg, gydag erthyglau ar ffilm, bioamrywiaeth, caffael iaith a hanes Cymru.

Mae erthygl Dafydd Sills-Jones ac Anne Marie Carty yn torri tir newydd yn y Gymraeg wrth i’r awduron gyflwyno ac archwilio cyfres o gwestiynau ymchwil drwy gyfrwng prosiect ‘ymarfer fel ymchwil’. Derbyniodd Dafydd Sills-Jones grant bach gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynhyrchu ffilm ddogfen ar ‘Y Gors’, sef Cors Fochno ger Y Borth. Nawr, cyhoeddir y ffilm yn ogystal â dadansoddiad yr awduron o’u gwaith.

Mae Gruffydd Jones o IBERS, Prifysgol Aberystwyth, yn un o Ysgolorion Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae ei erthygl yn ffrwyth ymchwil doethurol ar hanes a lledaeniad y planhigyn Rhododendron ponticum L.yng Nghymru.

Hanes y Wasg Gymreig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yw testun doethuriaeth Meilyr Powel o Adran Hanes Prifysgol Abertawe, sydd hefyd yn ddeiliad Ysgoloriaeth Ymchwil gan y Coleg Cymraeg.

Mae Iwan Wyn Rees a Jonathan Morris yn ddarlithwyr yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, gyda swydd Jonathan yn cael ei chyllido drwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg. Mae eu herthygl yn trafod yr  anawsterau mae dysgwyr Cymraeg yn eu hwynebu wrth ynganu.

Mae Gwerddon yn e-gyfnodolyn academaidd sy’n cyhoeddi ymchwil ysgolheigaidd ar draws y disgyblaethau academaidd. Y Golygydd yw Dr Anwen Jones, Prifysgol Aberystwyth. Cyllidir  Gwerddon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cyhoeddi ymchwil o bob math dan nawdd y Coleg Cymraeg