Newyddion

18 Mawrth 2019

Gwerddon yn Dathlu'r Cant

18 Mawrth 2019
Mae Gwerddon, e-gyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn dathlu cyhoeddi tros gant o erthyglau ymchwil gwreiddiol cyfrwng Cymraeg.

Mae’r ganfed erthygl, sef papur arbennig gan yr Athro Aled Gruffydd Jones, yn croniclo hanes y cyfnodolyn.

Cyhoeddwyd rhifyn cyntaf Gwerddon yn 2007 ac ers hynny mae 28 o rifynnau a 104 o erthyglau bellach wedi’u cyhoeddi o fewn ei dudalennau rhithiol.

Er mwyn nodi achlysur cyhoeddi’r ganfed erthygl, bydd cyfres o fideos byrion, ‘5 rheswm i gyhoeddi yn Gwerddon’ yn cael ei chyhoeddi ar y cyfryngau cymdeithasol yr wythnos hon er mwyn annog mwy o academyddion Cymraeg i gyfrannu erthyglau.

Meddai Dr Anwen Jones, Golygydd Gwerddon, sydd wedi bod ynghlwm â’r fenter ers y dechrau: “Mae’r fenter wedi llwyddo tu hwnt i’r disgwyl -nid oes amheuaeth nad yw disgwrs ysgolheigaidd cyfrwng Cymraeg bellach wedi hawlio tiriogaeth gadarn a sylweddol yn y meddwl cyfoes yng Nghymru a thu hwnt.”

Mae rhifyn 28 hefyd yn cynnwys cyfraniadau ym meysydd llenyddiaeth, astudiaethau cymdeithasol ac ieithyddiaeth gan Gareth Evans-Jones, Lowri Cunnington Wynn a David Willis.

Datblygodd Gwerddon yn helaeth ers cyhoeddi’r rhifyn cyntaf ddeuddeng mlynedd yn ôl. Cyhoeddwyd ymchwil mewn amrywiaeth eang o feysydd – o ffiseg yr Haul i gerddoriaeth werin, ac o ecoleg i seicoleg a gwleidyddiaeth ddatganoledig. Dyfarnwyd Gwobr Gwerddon am y tro cyntaf yn 2015. Yn 2018, sefydlwyd Gwerddon Fach, sef partneriaeth arbennig gyda Golwg360 sydd yn rhoi llwyfan arbennig i erthyglau ymchwil byrion.

Cefnogir Gwerddon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae ganddo fwrdd golygyddol annibynnol ac mae pob erthygl yn cael eu harfarnu gan ddau arfarnwr anhysbys er mwyn sicrhau eu bod o safon digon uchel i’w cyhoeddi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwerddon yn Dathlu'r Cant