Newyddion

Dydd Mercher 27 Mawrth 2019

Dros 450 o Staff Prifysgolion Cymru Wedi Elwa o Gynllun Dysgu Cymraeg

Dydd Mercher 27 Mawrth 2019
Mae dros 450 o staff mewn prifysgolion ledled Cymru wedi elwa ar y cynllun Cymraeg Gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae’r cynllun, dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, ac sy’n cael ei gydlynu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, bellach yn ei hail flwyddyn yn dilyn cyfnod peilota llwyddiannus y llynedd.

Bu’r staff, sy’n cynnwys 120 o staff dysgu, yn dysgu Cymraeg am 120 awr yn ystod y cynllun ac aeth rhai ohonynt gam ymhellach wrth dreulio wythnos yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn.

Am y tro cyntaf, aethpwyd ati eleni i gynnig gwobrau mewn pum maes ar wahân i gydnabod ymdrechion y staff sydd am wella eu sgiliau iaith. Pan ddechreuodd y cynllun y llynedd mynychodd 240 o staff ddosbarthiadau Cymraeg yn y prifysgolion ac erbyn hyn mae’r cynllun wedi hen ennill ei blwyf mewn addysg uwch. Un o amcanion pwysicaf y cynllun yw ehangu a chyfoethogi’r profiad Cymraeg a gynigir i fyfyrwyr.

Dywedodd Dr Owen Thomas, cydlynydd y prosiect Cymraeg Gwaith mewn Addysg Uwch, ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Mae’r cynllun Cymraeg Gwaith wedi mynd o nerth i nerth ac mae’r gwobrau hyn yn gyfle i gydnabod ymroddiad y dysgwyr, ymdrechion y tiwtoriaid a chefnogaeth y prifysgolion i’r cynllun drwyddi draw.”

Bydd y cynllun ar ei newydd wedd yn dechrau ym mis Ebrill eleni ac yn mynd ati i adeiladu ar y seiliau cedyrn hyn.

 

Dros 450 o Staff Prifysgolion Cymru Wedi Elwa o Gynllun Dysgu Cymraeg