Newyddion

01 Chwefror 2019

Fframio Uchelgais - Coleg Merthyr Tudful

01 Chwefror 2019
Bu criw o ddysgwyr celfyddydau perfformio, cerddoriaeth a'r cyfryngau o Goleg Merthyr Tudful yn rhan o weithdy Fframio Uchelgais yn ddiweddar er mwyn helpu hyrwyddo’r Gymraeg yn y Coleg, diolch i grant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cafodd y dysgwyr wledd wrth wrando ar artistiaid ac actorion proffesiynol fel y gantores Kizzy Crawford, yr actorion Richard Harrington a Hannah Daniel a’r gwneuthurwr ffilm Iwan England yn cynnal gweithdai ac yn siarad am bwysigrwydd yr iaith Gymraeg a sut mae’r iaith Gymraeg wedi eu helpu i gael gyrfa lwyddiannus.

Perfformiodd Kizzy Crawford yn canu caneuon dwyieithog yr oedd hi wedi eu hysgrifennu ac fel grŵp cerddoriaeth fe aethant at i gyfansoddi cân gyda Kizzy yn ystod y gweithdy.

Siaradodd Richard a Hannah yn onest ac yn agored am eu taith i yrfa lwyddiannus a pha mor ffodus ydyn nhw i siarad yr iaith Gymraeg. Buont yn actio sesiynau gyda'r dysgwyr celfyddydau perfformio gan roi iddynt ystod o wahanol senarios.  Roedd y myfyrwyr wrth eu bodd i weld sut mae Richard, dyn o Ferthyr, wedi cael gyrfa mod lwyddiannus trwy'r iaith Gymraeg

Ffilmiodd Iwan England y diwrnod cyfan ynghyd â dysgwyr y cyfryngau gan ddangos onglau camera gwahanol a siarad am sut mae'r Gymraeg wedi ei alluogi i weithio trwy gyfrwng y Saesneg a’r Gymraeg.

Mae Richard Harrington a Hannah Daniel wedi cynnig helpu i ysgrifennu drama ddwyieithog ar gyfer cynhyrchiad Coleg y flwyddyn nesaf a fydd yn cynnwys yr holl feysydd hyn. Bydd y ddrama yn cael ei pherfformio yn Theatr Soar ym Merthyr.

Roedd yr adborth gan y dysgwyr yn anhygoel ac roedd yn braf gallu dangos iddynt fod datblygu eu sgiliau yn y Gymraeg mor bwysig mewn unrhyw yrfa hyd yn oed os ydych chi'n dewis gweithio y tu allan i Gymru yn y dyfodol.

Fframio Uchelgais - Coleg Merthyr Tudful