Newyddion

22 Mai 2019

Cyhoeddi Enillydd Ysgoloriaeth William Salesbury

22 Mai 2019
Mae Ymddiriedolaeth William Salesbury wedi cyhoeddi taw James Hope yw enillydd Ysgoloriaeth William Salesbury 2019.

Disgybl yn Ysgol y Preseli, Crymych yw James, yn astudio Lefel A Drama, Cerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg. James yw enillydd yr ysgoloriaeth William Salesbury, sy’n werth £5,000, a bydd yn cychwyn ei astudiaethau BA Perfformio ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant mis Medi 2019.

Meddai James:  “Fel unigolyn sydd wedi dod o gefndir di-Gymraeg ac a benderfynodd ddilyn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg rydw i wedi gweld y buddiannau addysgiadol a diwylliannol sydd yn gysylltiedig â dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn hytrach na gweld fy nghefndir di-Gymraeg fel rhwystr rydw i wedi gwerthfawrogi pob agwedd o fy nwyieithrwydd gan geisio ysbrydoli eraill i rannu’r un brwdfrydedd ag sydd gen i tuag at y Gymraeg. Diolchaf am gael y cyfle i barhau i astudio yn y Gymraeg yn y Brifysgol a byddaf yn cymryd pob cyfle i hyrwyddo fy nghariad at yr iaith ac i fod yn lysgennad effeithiol”

Dyweddodd Ann Beynon, un o Ymddiriedoldaeth William Salesbury “A hithe’n flwyddyn canmlwyddiant geni Merêd, sylfaenydd y gronfa, hyfryd iawn yw cael dyfarnu’r ysgoloriaeth i un sydd â’i fryd ar berfformio ac adloniant, maes y bu Merêd yn arloeswr ynddo.”  

Mae Ymddiriedolaeth William Salebury yn cynnig ysgoloriaeth yn flynyddol i fyfyriwr sy’n aelod o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, er mwyn astudio cwrs a gynigir yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg yn un o brifysgolion Cymru. Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n gweinyddu’r ysgoloriaeth ar ran y Gronfa.

 

Cyhoeddi Enillydd Ysgoloriaeth William Salesbury