Newyddion

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019

Gwobrau i Ddau Fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019
Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth wedi ennill gwobrau er cof am ddau o Gymry dylanwadol ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Bydd Michelle Rafferty a Iestyn Tyne yn derbyn Gwobr John Davies a Gwobr Gwyn Thomas mewn digwyddiad arbennig ar faes Eisteddfod Genedlaethol Conwy yn mis Awst.

Cafodd y gwobrau hyn eu sefydlu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol rai blynyddoedd yn ôl er mwyn cydnabod llwyddiant myfyrwyr mewn gwahanol feysydd.

Caiff Gwobr John Davies ei dyfarnu am y traethawd estynedig gorau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg ym maes Hanes Cymru ac eleni Michelle Rafferty o Brifysgol Aberystwyth fydd yn derbyn y wobr. Daw Michelle yn wreiddiol o Aberaeron a enillodd radd dosbarth cyntaf mewn Hanes gyda Chymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth y llynedd. Mae ar fin cwblhau cwrs M.A. mewn Hanes Cymru a bydd yn cychwyn ar gwrs PhD mewn Hanes ym mis Medi.

Meddai Michelle: “Mae derbyn Gwobr John Davies wedi bod yn hwb aruthrol i mi'n bersonol wrth fynd ymlaen at y PhD, gan brofi fod gwerth i'm hymchwil; rydw i'n hynod ddiolchgar ac yn ei gwerthfawrogi'n fawr iawn.”

Rhoddir Gwobr Gwyn Thomas i fyfyriwr sy’n cyflwyno’r traethawd estynedig gorau ym maes y Gymraeg fel pwnc academaidd gan fyfyriwr israddedig. Yr enillydd eleni yw Iestyn Tyne. Magwyd Iestyn ym Mhen Llŷn ond mae bellach wedi ymgartrefu yng Nghaernarfon. Graddiodd a gradd dosbarth cyntaf y llynedd o Brifysgol Aberystwyth, gan ennill Gwobr Goffa Amy Parry Williams gan Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd y Brifysgol am y marciau uchaf yn y flwyddyn anrhydedd. Testun ei draethawd hir oedd 'Awen Addewid: Golwg ar gystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, 1952-2017', a thrwy gyd-ddigwyddiad rhyfedd - ef enillodd gystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019. 

Mae Iestyn bellach wedi ei gyflogi gan Uned Gyfieithu Cyngor Gwynedd. Mae'n llenor, yn gerddor ac yn artist - mae wedi cyhoeddi dwy gyfrol o farddoniaeth ac mae'n aelod o sawl band.

Ychwanegodd Hefin Jones, Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:‘‘Mae’n braf gallu cyflwyno’r gwobrau blynyddol hyn er cof am ysgolheigion a chwaraeodd ran mor flaenllaw yn natblygiad y Coleg. Hoffwn longyfarch Michelle a Iestyn am gael eu dewis i dderbyn y gwobrau ac edrychwn ymlaen at ddathlu gyda hwy ar faes y brifŵyl fis nesaf.’’                     

Gwobrau i Ddau Fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth