Newyddion

Dydd Iau 30 Ionawr 2020

Penodi'r Llysgenhadon Addysg Bellach a Phrentisiaethau Cyfrwng Cymraeg Cyntaf Erioed

Dydd Iau 30 Ionawr 2020
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi’r llysgenhadon cyntaf erioed o’r sector Addysg Bellach a Phrentisiaethau er mwyn helpu hyrwyddo sgiliau dwyieithrwydd o fewn y Colegau Addysg Bellach ac i’r sector prentisiaethau.

Mae’r 47 llysgennad wedi’u lleoli mewn 12 coleg Addysg Bellach a 6 gweithle ledled Cymru ac yn dechrau ar eu gwaith fis yma. Eu prif rôl fel llysgenhadon fydd hyrwyddo sgiliau dwyieithrwydd a pherswadio mwy o’u cyfoedion i ddatblygu eu sgiliau a bod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio’r Gymraeg.  Byddant yn cynrychioli’r Coleg Cymraeg a’u Colegau unigol mewn amryw o ddigwyddiadau megis ymweliadau ysgolion, ffeiriau ac Eisteddfodau yn ogystal â chofnodi eu profiadau ar flog.

Dywedodd Elin Williams ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Dyma’r tro cyntaf i ni gael llysgenhadon mewn colegau addysg bellach ac yn y sector prentisiaethau felly mae hyn yn gam pwysig ymlaen i ni wrth gydweithio gyda’r sector i ddatblygu darpariaeth ddwyieithog. Mae cael criw o bobl ifanc, brwdfrydig yn cydweithio gyda ni yn mynd i roi darlun positif o bwysigrwydd y Gymraeg.”

Lansiwyd y cynllun yn swyddogol gan Weinidog y Gymraeg a Materion Rhyngwladol, Eluned Morgan AC, yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst yn mis Awst 2019. Roedd y Coleg yn chwilio am lysgenhadon brwdfrydig am y Gymraeg oedd yn barod i gydweithio er mwyn ysbrydoli eu cyfoedion yn y colegau. Roedd gofyn i o leiaf un o’r llysgenhadon fod yn astudio ym meysydd blaenoriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sef: Iechyd a Gofal, Gofal Plant neu Wasanaethau Cyhoeddus.

Mae’r Coleg wedi penodi hyd at dri dysgwr o bob Coleg i ymgymyrd â’r rôl o fod yn Llysgennad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019/2020.

Penodi'r Llysgenhadon Addysg Bellach a Phrentisiaethau Cyfrwng Cymraeg Cyntaf Erioed