Newyddion

13 Mai 2020

Arddangosfa ‘Golwg ar Gelf’ yn symud ar-lein yn sgil argyfwng Covid-19

13 Mai 2020
Bydd arddangosfa ‘Golwg ar Gelf’ sy’n cynnwys ystod eang o waith myfyrwyr cyfrwng Cymraeg o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Met Caerdydd a Choleg Sir Gar, yn symud ar-lein eleni o ganlyniad i argyfwng Covid-19.

DIWEDDARIAD: Yn dilyn lansiad llwyddiannus, gellir gweld yr arddangosfa drwy ddilyn y ddolen yma: https://www.artsteps.com/embed/5e85ff3d89f83a18220e124c/560/315

 

Bydd yr arddangosfa yn cael ei lansio ar blatfform Zoom am 4yp ddydd Mercher 13 Mai ac mae croeso i bawb ymuno yn y lansiad o gysur eu cartrefi.

Drwy ddefnyddio platfform ar-lein ARTSTEPS bydd modd i ymwelwyr fynd ar daith rhithwir o amgylch y galeri a gweld yr holl waith celf wedi ei arddangos fel petai nhw mewn galeri go iawn.

Yn y blynyddoedd diwethaf mae’r arddangosfa wedi teithio o amgylch prifysgolion ac wedi ymweld ag Eisteddfod yr Urdd ond golyga’r cyfyngiadau presennol bod y trefnwyr wedi gorfod ymateb yn gyflym a chynnig profiad gwahanol i’r arfer i’r cyhoedd.  

Ariennir yr arddangosfa gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac fe’i threfnir gan ddarlithwyr Celf a Dylunio y tri sefydliad addysg uwch ac addysg bellach.

Yn ôl Gwenllian Beynon sy’n darlithio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

“Pan gaeodd y brifysgol yn sydyn oherwydd yr argyfwng Covid-19 meddyliais y byddai’n  drueni mawr os nad oedd modd parhau â thaith yr arddangosfa fel y bwriadwyd.

“Penderfynais y byddai’n wych i wneud rhywbeth ar-lein, ond doedd gen i ddim syniad ar y pryd sut na beth fyddai hyn yn golygu. Rhoddais y dasg i‘r ddau Artist Preswyl sydd yn gweithio yng Ngholeg Celf Abertawe i archwilio gwahanol blatfformau posib i greu arddangosfa ar-lein. Ffrwyth eu llafur nhw yw’r arddangosfa yma ar y safle ARTSTEPS.

“Er y siom o beidio gallu gwireddu’r cynlluniau gwreiddiol, mae’r argyfwng wedi rhoi’r cyfle i ni arbrofi gyda thechnegau newydd ac i barhau gyda’r hyn a gynlluniwyd yn y lle cyntaf ond mewn dull gwahanol. Mae cael agoriad ar lein yn rhywbeth cyffroes iawn.”

Dywedodd Mared Jones, Swyddog Pwnc y Dyniaethau a’r Celfyddydau i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

“Er y siom o orfod gohirio’r arddangosfeydd sydd wedi profi’n boblogaidd iawn yn y blynyddoedd diwethaf, rydym yn hynod falch bod modd parhau gyda’r prosiect wedi’r cyfan a hynny ar-lein. Mae’n cynnig profiadau gwych i’r myfyrwyr, yn ogystal â chynnig cyfle ardderchog i’r cyhoedd fwynhau gwaith celf o’r radd flaenaf.”

Mae croeso i unrhyw un i ymuno ar gyfer lansiad yr arddangosfa ar lein ar blatfform ‘Zoom’, ddydd Mercher 13 Mai am 4yp. Mae’r manylion er mwyn ymuno fel a ganlyn:

https://us02web.zoom.us/j/81697627791

Cyfeirnod y Cyfarfod (Meeting ID): 816 9762 7791

 

Arddangosfa ‘Golwg ar Gelf’ yn symud ar-lein yn sgil argyfwng Covid-19