Newyddion

22 Mehefin 2020

Cynhadledd Rithiol Gyntaf i’r Coleg Cymraeg

22 Mehefin 2020
Mewn ymateb i argyfwng Covid-19 a’r cyfnod clo presennol, mae’r Coleg Cymraeg yn falch o gyhoeddi y bydd ei Gynhadledd Ymchwil flynyddol yn cael ei chynnal ar-lein eleni ar 1 Gorffennaf 2020.

Prif bwrpas y gynhadledd yw rhoi’r cyfle i’r genhedlaeth nesaf o academyddion Cymraeg eu hiaith dorri eu dannedd ar gyflwyno eu hymchwil gerbron cynulleidfa o gyfoedion. Gwahoddir darlithwyr mwy profiadol i gyfrannu hefyd, fel y gallant rannu eu harbenigedd. O gerryntau cefnforol yr Antarctig i anafiadau yn rygbi’r undeb rhanbarthol yng Nghymru, bydd amrywiaeth eang o destunau o dan y chwyddwydr.

Dywedodd Dr Dylan Phillips, Uwch Reolwr Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

“Rwy’n falch iawn fod y Coleg Cymraeg yn torri tir newydd drwy gynnal y gynhadledd hon ar-lein eleni. Er ein bod yn cynnig nifer o sesiynau hyfforddiant ar-lein, dyma’r tro cyntaf i ni gynnal y gynhadledd ymchwil flynyddol yn y ffurf yma. Fel mae’n digwydd, hon fydd degfed cynhadledd ymchwil y Coleg ac ry’n ni’n gyffrous iawn am y potensial wirioneddol i gyrraedd carfan ehangach o’r gymuned academaidd eleni. Mae’r gynhadledd yn agored i bawb sy'n cynnal neu'n diddori mewn ymchwil ysgolheigaidd trwy gyfrwng y Gymraeg - beth bynnag yw’r maes a beth bynnag yw’r ddisgyblaeth.”

Ar ddydd Mercher 1 Gorffennaf am 10am-12.30pm, cyflwynir pedwar papur yn fyw ar blatfform rhithiol a bydd cyfle i ofyn cwestiynau ar ddiwedd pob cyflwyniad.

Dyma ddywed Seren Lois Evans, myfyriwr PhD, sy’n cyflwyno yn y gynhadledd

 

“Rwyf wedi dilyn nifer o sesiynau hyfforddi i fyfyrwyr ôl-radd a ddarperir gan y Coleg Cymraeg, ac rwy’n falch o allu rhoi’r sgiliau a ddysgais ar waith wrth gyflwyno yn y Gynhadledd, gyda’r her ychwanegol o gyflwyno’n rhithiol!”

 

Ar 24 Mehefin, bydd y Coleg hefyd yn rhyddhau posteri a naw papur ymchwil arall a fydd wedi eu recordio ymlaen llaw. Bydd cyfle i bobl fwynhau’r cyflwyniadau hyn yn eu hamser eu hunain cyn diwrnod y gynhadledd. Ar brynhawn y gynhadledd, bydd modd i bobl ofyn cwestiynau am y naw papur i’r awduron perthnasol ar Twitter. Bydd modd pleidleisio am y poster gorau hefyd, gyda chyfle i awdur y poster buddugol ennill £50. Gellir dilyn ffrwd y gynhadledd ar Twitter gan ddefnyddio #cynhadleddymchwil20

Gofynnir i bobl gofrestru ymlaen llaw er mwyn i’r Coleg Cymraeg rannu dolen at y Gynhadledd fyw a’r papurau a recordiwyd ymlaen llaw: www.colegcymraeg.ac.uk/cynhadleddymchwil 

Cynhadledd Rithiol Gyntaf i’r Coleg Cymraeg