Newyddion

Dydd Llun 06 Gorffennaf 2020

Medi Gwenllian yn Ennill Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd Gwerth £3,000

Dydd Llun 06 Gorffennaf 2020
Medi Gwenllian Morgan o Ysgol Tryfan, Bangor, yw enillydd Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni.

Roedd Medi, sy’n byw ym Mangor, ar fin eistedd ei harholidadau Lefel A mewn Cymraeg, Cerdd, Mathemateg a’r Fagloriaeth Gymraeg cyn i ysgolion Cymru orfod cau oherwydd pandemig Covid-19. Mae Medi wedi ennill yr ysgoloriaeth i astudio’r Gyfraith a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn mis Medi 2020.

Sefydlwyd Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gan Gyngor Gwynedd. Mae’n cael ei dyfarnu i unigolyn sydd wedi ymgeisio am un o brif ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg, sy’n byw yng Ngwynedd ac sydd am astudio cwrs yn 100% trwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol. Mae’r ysgoloriaeth werth £1,000 y flwyddyn (neu £3,000 dros dair blynedd).

Meddai Medi:“Rwy’n hynod ddiolchgar o gael ennill Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni. Rwyf yn edrych ymlaen yn fawr at fynd i Brifysgol Caerdydd ym mis Medi i astudio Y Gyfraith a’r Gymraeg. Bydd yr arian yn hynod ddefnyddiol i brynu llyfrau ac adnoddau eraill ar gyfer y cwrs. Mae’n fraint cael derbyn yr ysgoloriaeth hon ac mi fydd yn hwb mawr i mi yn y brifysgol dros y tair blynedd nesaf.”

Meddai Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:“Mae Medi yn enillydd teilwng iawn o Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg. Llongyfarchiadau mawr iddi ar ran y Coleg a dymunwn bob llwyddiant iddi gyda’i hastudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd yn mis Medi. Hoffwn hefyd gymryd y cyfle i ddiolch i Gyngor Gwynedd am eu cefnogaeth barhaus ar gyfer y cynllun hwn.”

Meddai Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Addysg, Cyngor Gwynedd: “Llongyfarchiadau gwresog i Medi Gwenllian Morgan ar sicrhau Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a phob dymuniad da iddi ar ei hastudiaethau yng Nghaerdydd. Fel Cyngor, rydym yn falch o gefnogi myfyrwyr o Wynedd sydd am astudio a datblygu eu gyrfaoedd drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn falch o fedru cydweithio gyda’r Coleg Cymraeg ar y gwaith pwysig o hyrwyddo’r ddarpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg.”

 

Medi Gwenllian yn Ennill Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd Gwerth £3,000