Newyddion

Dydd Iau 10 Rhagfyr 2020

Ymddiriedolaeth William Salesbury yn lansio gwobrau newydd

Dydd Iau 10 Rhagfyr 2020
Agorir enwebiadau heddiw (dydd Iau 10 Rhagfyr) ar gyfer dwy wobr newydd sbon gan Ymddiriedolaeth William Salesbury wedi eu gweinyddu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer dysgwr yn y sector addysg bellach a phrentisiaethau a myfyriwr ymchwil meddygaeth.

Dyfernir Gwobr Addysg Bellach a Phrentisiaethau William Salesbury, gwerth £200, i ddysgwr neu brentis sy’n aelod cyfredol o’r Coleg sydd wedi gwneud cyfraniad i’r bywyd a’r diwylliant Cymraeg o fewn coleg addysg bellach neu ddarparwr prentisiaeth.

Mae Gwobr Meddygaeth William Salesbury, sydd hefyd yn werth £200, yn cydnabod arloesedd prosiect ymchwil sydd wedi ei gyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg, a/neu gyfraniad i weithgareddau allgyrsiol cyfredol trwy gyfrwng y Gymraeg o fewn maes Meddygaeth.

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth William Salesbury yn 2011 gan nifer o gyfeillion y Coleg Cymraeg o dan arweiniad y diweddar Dr Meredydd Evans. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi ei hysbrydoli gan fywyd a gwaith Salesbury, yr ysgolhaig o’r unfed ganrif ar bymtheg oedd â diddordebau yn cwmpasu gwyddoniaeth, diwinyddiaeth, cyfraith, iaith, llenyddiaeth ac a’n hanogodd i ‘fynnu dysg yn eich iaith’.

Meddai Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth, Ann Beynon: “Ein braint ni fel Ymddiriedolaeth yw cael gweithio tuag at wireddu breuddwyd Merêd a chynnau fflam gweledigaeth Salesbury trwy ddangos ein cefnogaeth i’n Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Carwn ddiolch i’r Coleg am y cydweithrediad parod ac i’n holl gefnogwyr ledled Cymru a’r tu hwnt a gyfrannodd yn hael i’n coffrau gan ein galluogi i wneud cyfraniad ymarferol a pherthnasol i’r genhadaeth bwysig hon.”

Ac yn ôl Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg: “Rydym yn hynod o falch i fod yn gweithio gyda’r ymddiriedolaeth i gynnig y gwobrau newydd yma eleni ac yn ddiolchgar iawn iddyn nhw am eu cefnogaeth i waith y Coleg. Mae cymaint o waith ardderchog yn digwydd yn ein colegau addysg bellach, o fewn y darparwyr prentisiaethau ac yn y prifysgolion i gynnal ac annog bywyd a diwylliant Cymraeg ac mae’n bwysig iawn bod cyfle i wobrwyo’r rheiny sy’n ymroi i’r gwaith hwn. Dyma’r tro cyntaf i ni gynnig gwobrau yn y categorïau hyn a dwi’n obeithiol ac yn hyderus y cewn ni ymateb cadarnhaol iawn i’r cais am enwebiadau.”

Gellid cyflwyno enwebiadau ar gyfer y Wobr Addysg Bellach a Phrentisiaethau a’r Wobr Meddygaeth gan ddefnyddio ffurflen enwebu ar wefan y Coleg. Y dyddiad cau ar gyfer enwebu myfyriwr ar gyfer y Wobr Meddygaeth yw hanner dydd, dydd Llun 11 Ionawr 2021, a’r dyddiad cau ar gyfer enwebu dysgwr ar gyfer y Wobr Addysg Bellach a Phrentisiaethau yw hanner dydd, dydd Llun 22 Mawrth 2021.

Ymddiriedolaeth William Salesbury yn lansio gwobrau newydd