Pwyllgor Penodiadau

Y Pwyllgor Penodiadau sy’n gyfrifol am y broses o benodi Cyfarwyddwyr ar gyfer y Coleg, gan gynnwys y Cadeirydd.

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn er mwyn sicrhau elfen allanol i’r broses o benodi ac ail-benodi Cadeirydd a Chyfarwyddwyr y Coleg yn unol ag egwyddorion Nolan ar gyfer gweithio mewn bywyd cyhoeddus.

 

Mae'r aelodaeth yn cynnwys:

Cadeirydd:  

Meirion Prys Jones, Prif Weithredwr Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol

Aelodau'r Pwyllgor:

Andrew Green

Yr Athro Emeritws Gareth Roberts

Rhiannon Lloyd

Dogfennau Perthnasol