Bwrdd Academaidd

Bwrdd Academaidd

Prif swyddogaeth y Bwrdd Academaidd yw cyfrannu at gynllunio academaidd er mwyn cefnogi datblygiad a gweithrediad strategaeth gorfforaethol y Coleg. Mae’n sicrhau cynrychiolaeth a pherchnogaeth academyddion a myfyrwyr ar waith y Coleg a’i brosesau.

Mae gan Fwrdd Academaidd y Coleg hyd at 34 o aelodau, gan gynnwys y cadeirydd. Mae'r Bwrdd yn cynnwys 8 aelod a enwebwyd gan sefydliadau addysg uwch Cymru, 13 aelod a benodwyd gan y Coleg, hyd at 8 aelod yn cynrychioli myfyrwyr a 3 aelod yn cynrychioli’r sector addysg bellach. Mae cadeirydd Pwyllgor Cydweithio Academaidd y Coleg yn aelod ex-officio.

Aelodaeth

Mae aelodaeth bresennol y Bwrdd Academaidd fel a ganlyn:

Cadeirydd

 • Dr Hefin Jones

Enwebwyd gan y sefydliadau

 • Dr Gwenno Ffrancon (Prifysgol Abertawe)
 • Dr Cerys Jones (Prifysgol Aberystwyth)
 • Dr Paula Roberts (Prifysgol Bangor)
 • Dr Jonathan Morris (Prifysgol Caerdydd)
 • Yr Athro Lisa Lewis (Prifysgol De Cymru)
 • Daniel Tiplady (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
 • Dr Catrin Haf Williams (Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant)
 • Judith Davies (Y Brifysgol Agored yng Nghymru)

Penodwyd gan y Coleg

 • Yr Athro Siwan Davies (Prifysgol Abertawe)
 • Yr Athro Gwynedd Parry (Prifysgol Abertawe)
 • Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones
 • Yr Athro Eleri Pryse (Prifysgol Aberystwyth)
 • Dr Prysor Williams (Prifysgol Bangor)
 • Delyth Murphy (Prifysgol Bangor)
 • Yr Athro Mererid Hopwood (Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant)
 • Dr Dylan Foster Evans (Prifysgol Caerdydd)
 • Llŷr Roberts (Prifysgol De Cymru)
 • Dr Awen Iorwerth (Prifysgol Caerdydd)
 • Dr Euryn Roberts (Prifysgol Bangor)

Cynrychiolwyr y sector addysg bellach

 • Bryn Hughes Parry (Grŵp Llandrillo Menai)
 • Carys Swain (Coleg Penybont)

Cynrychiolydd ôl-raddedig

 • Rhian Davies (Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant)

Cynrychiolwyr israddedig y de-ddwyrain

 • Cathrin Jones (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
 • Llion Carbis (Prifysgol Caerdydd)

Cynrychiolwyr israddedig y de-orllewin

 • Rebecca Martin (Prifysgol Abertawe)
 • Cerys Griffiths (Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant)

Cynrychiolwyr israddedig y gogledd a'r canolbarth

 • Anna Jones (Prifysgol Aberystwyth)
 • William Huw Chidley (Prifysgol Bangor)

Swyddog Iaith Gymraeg, UCMC

 • Gethin Morgan

Ex-officio

 • Dr Haydn E Edwards (cadeirydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr)
 • Yr Athro Jerry Hunter (cadeirydd, Pwyllgor Ymchwil a Chyhoeddi)