Bwrdd Academaidd

Bwrdd Academaidd

Prif swyddogaeth y Bwrdd Academaidd yw cyfrannu at gynllunio academaidd er mwyn cefnogi datblygiad a gweithrediad strategaeth gorfforaethol y Coleg. Mae’n sicrhau cynrychiolaeth a pherchnogaeth academyddion a myfyrwyr ar waith y Coleg a’i brosesau.

Mae gan Fwrdd Academaidd y Coleg hyd at 34 o aelodau, gan gynnwys y cadeirydd. Mae'r Bwrdd yn cynnwys 8 aelod a enwebwyd gan sefydliadau addysg uwch Cymru, 13 aelod a benodwyd gan y Coleg, hyd at 8 aelod yn cynrychioli myfyrwyr a 3 aelod yn cynrychioli’r sector addysg bellach. Mae cadeirydd Pwyllgor Cydweithio Academaidd y Coleg yn aelod ex-officio.

Aelodaeth

Mae aelodaeth bresennol y Bwrdd Academaidd fel a ganlyn:

Cadeirydd

 • Dr Hefin Jones

Enwebwyd gan y sefydliadau

 • Dr Gwenno Ffrancon (Prifysgol Abertawe)
 • Dr Elin Royles (Prifysgol Aberystwyth)
 • Yr Athro Enlli Thomas (Prifysgol Bangor)
 • Sara Whittam (Prifysgol Caerdydd)
 • Julie Brake (Prifysgol Glyndŵr)
 • Dr Lisa Lewis (Prifysgol De Cymru)
 • Daniel Tiplady (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
 • Dr Catrin Haf Williams (Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant)

Penodwyd gan y Coleg

 • Yr Athro Siwan Davies (Prifysgol Abertawe)
 • Yr Athro Gwynedd Parry (Prifysgol Abertawe)
 • Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones (Prifysgol Aberystwyth)
 • Yr Athro Eleri Pryse (Prifysgol Aberystwyth)
 • Gwerfyl Roberts (Prifysgol Bangor)
 • Yr Athro Emeritws Alun Deri Tomos (Prifysgol Bangor)
 • Delyth Murphy (Prifysgol Bangor)
 • Yr Athro Emeritws Densil Morgan (Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant)
 • Yr Athro Mererid Hopwood (Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant)
 • Dr Dylan Foster Evans (Prifysgol Caerdydd)
 • Yr Athro Carwyn Jones (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
 • Dr Myfanwy Davies (Prifysgol Bangor)
 • Llŷr Roberts (Prifysgol Metropolitan Caerdydd/Prifysgol De Cymru)

Cynrychiolwyr y sector addysg bellach

 • Llinos Roberts (Coleg Cambria)
 • Carys Swain (Coleg Penybont)
 • Linda Wyn (Coleg Meirion Dwyfor)

Cynrychiolydd ôl-raddedig

 • Laura Beth Davies (Prifysgol Caerdydd)

Cynrychiolydd israddedig y de-ddwyrain

 • Aimee Keen (Prifysgol De Cymru)
 • Osian Wyn Morgan (Prifysgol Caerdydd)

Cynrychiolydd israddedig y de-orllewin

 • Alun Bryn Rennolf (Prifysgol Abertawe)
 • Lois Pennant Jones (Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant)

Cynrychiolydd israddedig y gogledd a'r canolbarth

 • Gethin Morgan (Prifysgol Bangor)
 • Osian Wyn Owen (Prifysgol Bangor)

Swyddog Iaith Gymraeg, UCMC

 • Ifan James

Ex-officio

 • Huw Morris (cadeirydd, Pwyllgor Cydweithio Academaidd)