Bwrdd y Cyfarwyddwyr

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg yn cynnwys 13 o aelodau, gan gynnwys y cadeirydd. 

Mae aelodaeth bresennol y Bwrdd Cyfarwyddwyr fel a ganlyn:

Cadeirydd

 • Gareth Pierce

Cyfarwyddwyr 

 • William Callaway
 • Nia Elias
 • Yr Athro Jerry Hunter
 • Meri Huws
 • Gwilym Dyfri Jones
 • Dr Hefin Jones
 • Pedr ap Llwyd
 • Dr Rhodri Llwyd Morgan
 • Llinos Roberts
 • Yr Athro Hywel Thomas
 • Angharad Mai Roberts

Gellir darllen cofnodion holl gyfarfodydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn yr adran gofnodion

Gweler Erthyglau Cymdeithasu’r Coleg yma.