Bwrdd y Cyfarwyddwyr

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg yn cynnwys 13 o aelodau, gan gynnwys y cadeirydd. Enwebwyd 6 chyfarwyddwr gan sefydliadau addysg uwch Cymru, 4 cyfarwyddwr annibynnol, 1 cyfarwyddwr yn cynrychioli staff addysgu cyfrwng Cymraeg ac 1 cyfarwyddwr yn cynrychioli myfyrwyr.

Mae aelodaeth bresennol y Bwrdd Cyfarwyddwyr fel a ganlyn:

Cadeirydd

 • Dr Haydn E Edwards

Cyfarwyddwyr 

 • Wlliam Callaway
 • Yr Athro Iwan Davies
 • Yr Athro Jerry Hunter
 • Gwilym Dyfri Jones
 • Ellen Jones
 • Dr Hefin Jones
 • Dr Gwyn Lewis
 • Dr Rhodri Llwyd Morgan
 • Yr Athro Hywel Thomas
 • Ieuan Wyn
 • Linda Wyn

Gellir darllen cofnodion holl gyfarfodydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn yr adran gofnodion