Cynrychiolwyr Myfyrwyr y Bwrdd Academaidd

Cynrychiolwyr Myfyrwyr y Bwrdd Academaidd

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi 7 Cynrychiolydd Myfyrwyr brwdfrydig bob blwyddyn i eistedd ar ei Fwrdd Academaidd.

Eu gwaith yw cynrychioli myfyrwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg mewn Prifysgolion ledled Cymru ar draws tri rhanbarth.

  • De Ddwyrain – Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru
  • De Orllewin – Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
  • Y Canolbarth a’r Gogledd – Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Glyndŵr

Cenedlaethol – Un Cynrychiolydd Myfyrwyr Ôl-radd

Mae’r Bwrdd Academaidd yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn mewn lleoliadau ledled Cymru ac yn gyfrifol am osod cyfeiriad academaidd y Coleg.

 

CANLYNIADAU ETHOLIAD 2018 AR GYFER Y FLWYDDYN ACADEMAIDD 2018/19:

 

Rhanbarth y Gogledd a’r Canolbarth

Anna Jones, Prifysgol Aberystwyth

William Huw Chidley, Prifysgol Bangor

 

Rhanbarth y De Ddwyrain

Llion Carbis, Prifysgol Caerdydd

Cathrin Jones, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

 

Rhanbarth y De Orllewin.

Cerys Mair Griffiths, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Rebecca Martin, Prifysgol Abertawe

 

Cynrychiolydd Ôl-raddedig

Rhian Davies, Prifysgol y Drindod Dewi Sant