Pwyllgor Archwilio a Risg

Sefydlwyd Pwyllgor Archwilio a Risg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2011.

Aelodau:

  • William Callaway (Cadeirydd)
  • Peter Curran
  • Gareth Eyres
  • Dr Rhodri Llwyd Morgan
  • Gareth Pierce

Mae'r Pwyllgor yn cael ei wasanaethu gan swyddogion o'r Coleg ac fel arfer mae'r Prif Weithredwr, yr Ysgrifennydd a'r Cofrestrydd (sydd â chyfrifoldeb mewnol am gynllunio ariannol) yn mynychu'r cyfarfod.

Mae manylion yn y dogfennau isod am gylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Risg a'r cofnodion.