Swyddi

Penodi Aelod o Bwyllgor Penodiadau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dymunwn benodi aelod o Bwyllgor Penodiadau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd yr aelod yn gwasanaethu ar y Pwyllgor sydd yn gyfrifol am benodi ac adolygu cyfarwyddwyr a Chadeirydd y Bwrdd ac felly mae angen i'r aelod ddangos dealltwriaeth drylwyr o lywodraethiant corfforaethol, ac o addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Bydd yr Aelod newydd yn gwasanaethu o 1 Awst 2017 am gyfnod o dair blynedd, ac mae modd gwasanaethu am un tymor pellach wedi hynny.
 
Ceir gwybodaeth bellach am y rôl a cylch gorchwyl y Pwyllgor Penodiadau yn y dofennau isod.
 
Dylid gwneud cais trwy gysylltu gyda'r Ysgrifennydd, Catherine Rees, dros ebost (c.rees@colegcymraeg.ac.uk) gan atodi llythyr a CV, neu drwy ysgrifennu at Catherine Rees, Ysgrifennydd, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ
 
Dyddiad cau: 29 Mai 2017