Swyddi

Arbenigwyr Pwnc

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi arbenigwyr pwnc Addysg Bellach a/neu Ddysgu
Seiliedig ar Waith i gynorthwyo gyda’r gwaith o adnabod anghenion adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg
a dwyieithog ar gyfer dysgwyr yn y sectorau hyn.

 

Mae'r Fanyleb Swyddogaeth isod. 

 

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir.

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 25 Ebrill 2018.