Swyddi Academaidd yn y Sefydliadau

Swyddi Academaidd yn y Sefydliadau

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyllido nifer o swyddi academaidd bob blwyddyn mewn prifysgolion ar draws Cymru. Erbyn hyn cyllidir 100 o ddarlithwyr drwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg mewn ystod eang o bynciau a disgyblaethau. Mae pob un o’r staff yma yn addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â chyfrannu at ysgolheictod a datblygu darpariaeth newydd yn y Gymraeg yn y prifysgolion.

Swyddi:

Ni cheir swyddi gwag gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar hyn o bryd. Hysbysebir holl swyddi gwag y cynllun staffio academaidd yma pan fyddant yn codi.