Newyddion

Cadw'n brysur yn ystod pandemig byd-eang!

Pan oedd mam a dad yn troi yn ddeunaw oed roedd ganddyn nhw ryddid i yrru car, partio gyda ffrindiau a theithio i fwynhau’r Haf. Dwi newydd droi yn ddeunaw ac mae fy mhrofiad i o fod yn oedolyn yn un hollol wahanol. Dwi dal heb basio fy mhrawf gyrru, dwi heb brynu diod mewn tafarn a dwi ddim hyd yn oed wedi gadael fy milltir sgwâr.

Cliciwch yma i ddarllen mwy...

Cadw'n brysur yn ystod pandemig byd-eang!