Newyddion

Ysgrifennu Creadigol ac Iechyd Meddwl

Yn fy marn i, mae pobl o oedran fi mewn mwy o berygl gydag iechyd meddwl am fod pethau fel mynd i Uni, arholiadau, a straen yn unigryw i bobl ifanc, fel fi. Yn gynharach eleni, dwi wedi mynd trwy bethau erchyll, a dwi heb fod trwy unrhyw beth fel ‘na o blaen, ac roedd yn anodd, iawn.

Cliciwch yma i ddarllen mwy...

Ysgrifennu Creadigol ac Iechyd Meddwl