Newyddion

Dychwelyd i’r Coleg - Y Normal Newydd!

Ar ôl cyfnod hir o astudio o adre’ rhwng mis Mawrth a Gorffennaf - lle'r oedd fy narlithoedd ar 'Zoom' ac roeddwn yn cwblhau aseiniadau o bell, daeth wythnosau braf y gwyliau Haf. Cyfle i wylio ffilmiau Disney a Netflix, cyfarfod ffrindiau a mynd am dro, a dathlu pen-blwydd ambell i ffrind yn ddeunaw oed yn eu gerddi.

Cliciwch yma i ddarllen mwy...

Dychwelyd i’r Coleg - Y Normal Newydd!