Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Am fwy o fanylion cyffredinol cysylltwch â Mandi Morse drwy e-bostio astudiaethaucyfieithu@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 621824.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd yn darparu’r elfen cyfieithu ar y pryd ac os hoffech wybod mwy ar yr elfen honno cysylltwch â  j.cartwright@ydds.ac.uk neu ffoniwch 01570 424870.