Partneriaid

Partneriaid

Prif bartneriaid y cwrs yw’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Ceir nifer o bartneriaid ychwanegol hanfodol a cheir cydweithio agos â’r rhain wrth iddynt gyfrannu at y cwricwlwm, cyflwyno sesiynau a chynnig lleoliadau gwaith.

Mae’r partneriaid hynny’n cynnwys cynrychiolwyr o’r diwydiant cyfieithu a gweithleoedd, megis Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, cyfieithwyr llawrydd, arbenigwyr iaith a golygyddion profiadol.