Profiad Gwaith

Profiad Gwaith

Law yn llaw â’r gwaith o ddysgu crefft y cyfieithydd yn ei holl ogoniant, ceir cyfle i gael profiad ymarferol amhrisiadwy yn y gweithle.

Wrth gwblhau cyfnod byr penodol o brofiad gwaith ac wrth efelychu amodau gwaith go iawn y cyfieithydd proffesiynol,  dyma’r ffordd orau o ddatblygu sgiliau cyfieithu uwch a meithrin cysylltiadau hanfodol ar gyfer y dyfodol. Gellir ymgynghori â phob myfyriwr yn unigol wrth benderfynu ar leoliad gwaith.