Cyfoethogi Dysgu Trwy Dechnoleg

Addysgu Blaengar

Mae technoleg yn ganolog i'r modd y mae'r Coleg yn cynnig profiad addysgu blaengar ynghyd â modiwlau a ddatblygir gan ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg. Mae llwyfan e-ddysgu'r Porth yn ganolog i’r astudiaethau – mae’n cynnwys dros 500 o fodiwlau a 60 o adnoddau addysgol agored.

Gwneir defnydd pellach o dechnoleg wrth gyflwyno modiwlau cydweithredol, gyda gofodau dysgu'r Coleg wedi eu lleoli mewn chwe phrifysgol ynghyd â chyswllt fideo HD byw i alluogi dysgu ar y cyd. Mae hyn yn agor drysau i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn meysydd lle na cheir darpariaeth mewn prifysgolion penodol, gan ehangu cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr ledled Cymru. 

Lle bo modd, mae’r Coleg yn annog rhannu adnoddau’n agored. Yn ogystal â’r adnoddau a’r cyrsiau sy’n agored i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg, mae nifer o gofnodion yr Esboniadur wedi eu rhannu ar sail trwydded Creative Commons a’u gosod ar y Wicipedia Cymraeg. Mae Llyfrgell Adnoddau’r Coleg hefyd yn cynnwys clipiau fideo a chyfrolau digidol agored, a rhennir nifer o adnoddau agored ar lwyfannau allanol gan gynnwys safle’r Coleg ar Apple iTunes U ynghyd â thrwy Apple iBooks yn rhad ac am ddim.

Llyfrgell Adnoddau

Darllen Mwy...