Llyfrgell y Coleg

Cefnogi astudiaethau myfyrwyr

Llyfrgell y Coleg

Mae Llyfrgell Adnoddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cefnogi astudiaethau myfyrwyr ar lwyfan e-ddysgu’r Porth. Mae’r llyfrgell yn cynnwys 700 o adnoddau digidol agored mewn 24 o bynciau academaidd. Datblygwyd y cynnwys gan ddarlithwyr y Coleg a thrwy gronfeydd prosiectau'r Coleg.

Mae'r llyfrgell yn cynnwys sesiynau blasu, darlithoedd, cyfweliadau, cyflwyniadau, taflenni gwybodaeth a fersiynau e-lyfr o gyfrolau ysgolheigaidd cyfrwng Cymraeg sydd allan o brint. Gall darlithwyr eu cynnwys fel rhan o’u modiwlau ar y Porth, a gellir hefyd eu ffrydio’n uniongyrchol i safle iTunes U y Coleg.

Llyfrgell y Coleg

Llyfrgell y Coleg

Pynciau

Gwybodaeth am wahanol bynciau Darllen mwy…

Ysgoloriaethau Ymchwil

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig Darllen mwy…

Cymorth Ariannol

Prif Ysgoloriaeth y Coleg Darllen mwy…