Y Porth

Cyfoethogi Dysgu Trwy Dechnoleg

Mae llwyfan e-ddysgu’r Porth yn galluogi myfyrwyr y Coleg i gael mynediad at eu holl fodiwlau cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys modiwlau a ddysgir ar y cyd â phrifysgolion eraill. 

Gwneir hyn o fewn rhith-amgylchedd ddysgu Blackboard Learn, llwyfan e-ddysgu safonol a ddefnyddir gan fwyafrif prifysgolion Cymru.

Adnoddau a modiwlau ar y Porth

  • Dros 500 o fodiwlau prifysgol o fewn rhith-amgylchedd dysgu Blackboard Learn,gyda chyfleusterau ar gyfer cyflwyno gwaith cwrs drwy system Turnitin
  • Dros 60 o adnoddau addysgol agored
  • Cyrsiau Agored Enfawr Ar-lein 
  • Llyfrgell Adnoddau sy’n cynnwys darlithoedd, cyfrolau digidol, cyflwyniadau ac adnoddau penodol er mwyn cefnogi myfyrwyr sy’n astudio tuag at y Dystysgrif Sgiliau Iaith
  • Esboniadur wedi ei ysgrifennu gan arbenigwyr pynciol, sy’n cynnwys erthyglau cyfeiriol ar draws ystod o feysydd, gyda nifer wedi eu darparu ar sail trwydded Creative Commons ar safle Wicipedia
  • Adnodd Termau, sy’n cynnwys geiriaduron pynciol ar gyfer myfyrwyr
  • 780 o gyfieithiadau wedi’u catalogio yng Nghronfa Cyfieithiadau’r Gymraeg
  • Cofrestr o staff cyfrwng Cymraeg ar draws Cymru ac adnoddau i gefnogi’r Rhaglen Datblygiad Staff Academaidd
  • Cefnogaeth dechnegol cyfrwng Cymraeg i staff a myfyrwyr

Sicrhau mynediad i’r adnoddau

Er bod nifer o’r adnoddau cefnogol yn agored, gall myfyrwyr a staff o unrhyw sefydliad addysg uwch ymaelodi â’r Coleg er mwyn sicrhau mynediad i’r holl  adnoddau a chyrsiau.

Er mwyn hwyluso’r broses i fyfyrwyr, mae gan y Coleg gytundeb gyda nifer o sefydliadau sy’n galluogi aelodau i gael mynediad uniongyrchol at fodiwlau cyfrwng Cymraeg sydd ar y Porth trwy rith-amgylchedd dysgu eu prifysgol heb orfod mewngofnodi am yr eildro.

Pynciau

Gwybodaeth am wahanol bynciau Darllen mwy…

Ysgoloriaethau Ymchwil

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig Darllen mwy…

Cymorth Ariannol

Prif Ysgoloriaeth y Coleg Darllen mwy…