Cymorth Ariannol

Ysgoloriaethau’r Coleg

Ysgoloriaethau

Oeddet ti’n gwybod bod modd i ti ymgeisio am arian i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru?

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig sydd am ddilyn cyrsiau gradd mewn prifysgolion ledled Cymru.

Mae tua 10 Ysgoloriaeth Meistr yn cael eu cynnig bob blwyddyn hefyd.

Sut mae gwneud cais am arian?

Clicia ar y dolenni yma ar y dde a dilyn y camau!

Pob lwc!

Ysgoloriaeth William Salesbury

Darllen mwy…

Ysgoloriaeth Cymhelliant

Darllen mwy…

Ysgoloriaeth Meistr

Darllen mwy…